Centrálny register zmlúv

Obec Pohronská Polhora

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2023
Zmluva č.38 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
215/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Jozef Balamuta
18. Október 2023
Zmluva č.12 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
214/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Kamila Antalová
17. Október 2023
Zmluva č.15 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
211/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora František Smugala
17. Október 2023
Zmluva č.55 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
212/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Marcel Tyčiak
17. Október 2023
Zmluva č.43 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
213/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Jaroslav Stachura
11. Október 2023
Zmluva č.707 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
208/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Jozef Vraniak
11. Október 2023
Zmluva č.3 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
207/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Juraj Kurajda
11. Október 2023
Zmluva č.78 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
206/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Apolónia Hrnčiariková
11. Október 2023
Poistenie vozidiel – „Auto & pohoda“
201/2023
23,64 € UNIQA pojišťovna, a.s., Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
11. Október 2023
Zmluva č.30 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
202/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Miroslav Kostka
11. Október 2023
Zmluva č.32 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
203/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Miroslav Kostka
11. Október 2023
Zmluva č.708 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
204/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Radoslav Babic
11. Október 2023
Zmluva č.309 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
205/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Peter Mucha
11. Október 2023
Zmluva č.76 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
210/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora František Peniak
11. Október 2023
Zmluva č.299 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
209/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ľubomír Kostka
10. Október 2023
Zmluva č.185 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
200/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ing. Roman Borčin
9. Október 2023
Zmluva č.533 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
199/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Jana Hrnčiariková
9. Október 2023
Zmluva č.31 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
198/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Miroslav Goceliak
9. Október 2023
Zmluva č.544 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
197/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Jozef Mútňan
7. Október 2023
Zmluva č.566 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
192/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Drahomír Adamek