Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
554/2022
7,50 € Obec Liesek Jana Šprláková
19. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
537/2022
1 116,40 € Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Obec Liesek
17. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
535/2022
7,50 € Obec Liesek Zdeno Vrabček
17. Máj 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
2810/2022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Liesek
16. Máj 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
526/2022
270,00 € Obec Liesek Diana Stasová
16. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
530/2022
7,50 € Obec Liesek Mária Stroková
11. Máj 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
511/2022
250,00 € LANTASTIK SK, spol. s.r.o. Obec Liesek
10. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 512/2022
512/2022
118 048,48 € Grifplus, a.s. Obec Liesek
10. Máj 2022
Kúpna zmluva č. Z20224115_Z
513/2022
6 798,00 € PLASTIK spol. s.r.o. Obec Liesek
6. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci č. 490/2022
1 500,00 € Mgr. Branislav Kožuch, zástupca iniciatívy Orava si pomáha Obec Liesek
6. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci č. 476/2022
1 500,00 € Združenie miest a obcí Slovenska Obec Liesek
6. Máj 2022
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou č. 467/2022
100,00 € Mgr. Daniela Schwarzbacherová Obec Liesek
6. Máj 2022
Zmluva č. 322 0525 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky č. 479-2022
Zmluva č. 322 0525 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky č. 479-2022
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Liesek
2. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2022 č. 459/2022
400,00 € Mesto Trstená Obec Liesek
20. Apríl 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
431/2022
250,00 € Občianské združenie Aktivita Obec Liesek
20. Apríl 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
443/2022
270,00 € Anna Vrabčeková Obec Liesek
13. Apríl 2022
Zmluva o dielo č. 1/2022
426/2022
23 353,55 € DSIDATA, a.s. Obec Liesek
6. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
194/2022
0,00 € Grif plus, a.s Obec Liesek
6. Apríl 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
397/2022
250,00 € LANTASTIK SK, spol. s.r.o. Obec Liesek
1. Apríl 2022
Zámenná zmluva
198/2022
0,00 € Revaj Jozef, Revajová Katarína Obec Liesek