Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
679/2022
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Daniela Vrabcová
22. Jún 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
666/2022
130,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek RUCEK, s.r.o., Milošová 1965, 022 01 Čadca
20. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
656/2022
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Tomáš Stas
20. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
655/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Tomáš Stas
20. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
649/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Dreveňáková
16. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
640/2022
7,50 € Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek Marta Pardelová
15. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
631/2022
7,50 € Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek Miroslav KOleják
15. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
638/2022
7,50 € Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek Anna Kolejáková
13. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
0,00 € Grif plus, s. r. o. Obec Liesek
13. Jún 2022
Zmluva o odvádzaní OV verejnou obecnou kanalizáciou
606/2022
100,00 € Obec Liesek Ing. Matej Zboja
13. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
602/2022
0,00 € DSI DATA, a.s. Obec Liesek
10. Jún 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
620/2022
270,00 € Obec Liesek Ján Marmoľ
9. Jún 2022
Ramcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálneho odpadu
611/2022
0,00 € ESPIK Group s.r.o, Obec Liesek
9. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
609/2022
7,50 € Obec Liesek Irena Garbiarová
9. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
608/2022
5,00 € Obec Liesek Irena Garbiarová
9. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
607/2022
7,50 € Obec Liesek Irena Garbiarová
7. Jún 2022
Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk
568/2022
552,00 € WEBY GROUP, s.r.o. Obec Liesek
7. Jún 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
605/2022
250,00 € Obec Liesek LANTASTIK SR, s.r.o.
6. Jún 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
Dodatok č.1
0,00 € Vlastníci pozemkov Obec Liesek
6. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
OL-194/2022
891,17 € Grif plus, s. r. o. Obec Liesek