Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
575/2022
10,00 € Obec Liesek Anna Janoštinová
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
562/2022
3,50 € Obec Liesek Mária Sirotová
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
563/2022
7,50 € Mária Sirotová Obec Liesek
24. Máj 2022
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
545/2022
100,00 € Obec Liesek Lenka Frelichová
23. Máj 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
413/2022
1,00 € Obec Liesek eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
23. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
539/2022
7,50 € Obec Liesek Monika Stasová
23. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
542/2022
7,50 € Obec Liesek Anna Štoberová
23. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
543/2022
5,00 € Obec Liesek Anna Štobrová
23. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
551/2022
7,50 € Obec Liesek Gabriela Garbiarová
23. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
544/2022
5,00 € Obec Liesek Anna Štobrová
23. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
554/2022
7,50 € Obec Liesek Jana Šprláková
19. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
537/2022
1 116,40 € Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Obec Liesek
17. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
535/2022
7,50 € Obec Liesek Zdeno Vrabček
17. Máj 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
2810/2022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Liesek
16. Máj 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
526/2022
270,00 € Obec Liesek Diana Stasová
16. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
530/2022
7,50 € Obec Liesek Mária Stroková
11. Máj 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
511/2022
250,00 € LANTASTIK SK, spol. s.r.o. Obec Liesek
10. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 512/2022
512/2022
118 048,48 € Grifplus, a.s. Obec Liesek
10. Máj 2022
Kúpna zmluva č. Z20224115_Z
513/2022
6 798,00 € PLASTIK spol. s.r.o. Obec Liesek
6. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci č. 490/2022
1 500,00 € Mgr. Branislav Kožuch, zástupca iniciatívy Orava si pomáha Obec Liesek