Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
OL-194/2022
891,17 € Grif plus, s. r. o. Obec Liesek
6. Jún 2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1000032886
594/2022
0,00 € DSI DATA, a.s. Obec Liesek
6. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2022
459/2022
400,00 € Mesto Trstená Obec Liesek
6. Jún 2022
Zmluva o spolupráci
490/2022
1 500,00 € Mgr. Branislav Kožuch, zástupca iniciatívy Orava si pomáha Obec Liesek
6. Jún 2022
Zmluva o spolupráci
476/2022
1 500,00 € Združenie miest a obcí Slovenska Obec Liesek
6. Jún 2022
Zmluva o odvádzaní OV verejnou obecnou kanalizáciou
467/2022
100,00 € Mgr. Daniela Schwarzbacherová Obec Liesek
6. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
479/2022
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Liesek
1. Jún 2022
Dodatok č.1 k zmluve č. 1000032886
1000032886
0,00 € DSI DATA, a.s. Obec Liesek
1. Jún 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
314/2022
89,79 € Obec Liesek Mária Sirotová
1. Jún 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
588/2022
71,02 € Obec Liesek Peter Repka
1. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
590/2022
7,50 € Obec Liesek Ing. Ján Koleják
1. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
595/2022
5,00 € Obec Liesek Jozef Kabáč
1. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
597/2022
5,00 € Obec Liesek Obec Liesek
1. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
596/2022
7,50 € Obec Liesek Štefánia Figurová
31. Máj 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
578/2022
270,00 € Obec Liesek Martin Šebest
31. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2022
557/2022
5 000,00 € Obec Liesek TJ SOKOL LIESEK
31. Máj 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
1369/2021
0,00 € Vlastníci pozemkov Obec Liesek
31. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
581/2022
3,50 € Obec Liesek Lenka Poláčiková
31. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
582/2022
3,50 € Obec Liesek Lenka Poláčiková
31. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
583/2022
7,50 € Obec Liesek Lenka Poláčiková