Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
729/2022
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Magdaléna Turčáková
8. Júl 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
724/2022
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Peter Kalis
7. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
723/2022
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Martin Špulier
6. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
721/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Martin Vrabček
6. Júl 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
601/2022
46,12 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Roman Záhradník
4. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
716/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudovít Stas
4. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
715/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudovít Stas
1. Júl 2022
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 76/2022
712/2022
0,00 € KRONOSPAN, s.r.o., Lučenecká cesta 1335/21, 960 01 Zvolen Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
1. Júl 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
711/2022
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ivana Furdeková
30. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
707/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Irena Schelingová
30. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
259/2022
387,32 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek DALPS, s.r.o., Dolná 506/11, 027 12 Liesek
29. Jún 2022
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
647/2022
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
29. Jún 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
694/2022
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Radovan Jantulík RADO+, Revoločná 2270/7, 024 04 Kysucké Nové Mesto
29. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
697/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Poláček
29. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
700/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Božena Matušisková
29. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
704/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Augustín Kabáč
29. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
703/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Augustín Kabáč
29. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
702/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Lucia Kuželová
29. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
696/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Poláček
29. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
698/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Poláček