Centrálny register zmlúv

Obec Dolné Vestenice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
125/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Monika Mydláriková
27. November 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní kontajnerov
144/2023
0,00 € TextilEco a.s Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
8. December 2023
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve
152/2023/D
0,00 € Ing. Peter Pacinda, Krátka 442/34, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
4. December 2023
Dodatok č.10 k zmluve o kontokorentnom úvere
1048/2013/UZ
17 000,00 € Všeobecná úverová banka a.s. Mlynské Nivy 1 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
31. Október 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
126/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Tomáš Jančo
31. Október 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
127/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Katarína Donovalová
31. Október 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
128/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Peter Hranai
31. Október 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
129/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Roman Kňaze
31. Október 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
130/2023
0,00 € Obec Dolné Vestenice Ivan Bruška, Lucia Brušková,
28. November 2023
Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere
145/2023
0,00 € Všeobecná úverová zmluva a.s., Mlynské Nivy1 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
28. November 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
151/2023/D
0,00 € Miloš Minyuk, Gumárenská 412/21, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
28. November 2023
Zmluva o dielo
150/2023/D
0,00 € Vlastna Oršulová, L. Môcika 96/9, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
28. November 2023
Darovacia zmluva
149/2023
0,00 € Ing. Mária Šušmáková, Mierová 371/24, Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
28. November 2023
Darovacia zmluva
148/2023
0,00 € Ľubomír Bako, Dlhé Hony 1161/9, Trenčín Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
28. November 2023
Darovacia zmluva
147/2023
0,00 € Margita Konoradská, ul. Energetikov 191/17, Prievidza Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
28. November 2023
darovacia zmluva
146/2023
0,00 € Soňa Bednáriková, Račianska 1504/13, Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
14. November 2023
Združené služby dodávky plynu
143/2023
0,00 € Energie2 a.s., Lazaretská 3a. Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
9. November 2023
Dohoda č.23/12/010/21
142/2023
0,00 € Úrad práce., soc.vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, Prievidza Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
8. November 2023
Kúpna zmluva
141/2023
660,00 € René Štrba, Martina štrbová, Molvičky 403/5, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
7. November 2023
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
140/2023/D
0,00 € Patrik štefkovič, Martina Štefkovičová Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice