Centrálny register zmlúv

Obec Dolné Vestenice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Dodatok č. 1 ku zmluve
C_03102022_12/1
0,00 € Roman Štrba, Jana Štrbová, Krátka 442/34, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku
36/2024
100,00 € Sýkorka n.o., Záhumenská 391/146, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku
34/2024
100,00 € Senior Banky n.o., Banky 536, 972 25 Diviaky nad Nitricou Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
15. Apríl 2024
Nájomná zmluva - byt
35/2024
246,00 € Božena Kollárová, Komenského 14, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
27. Marec 2024
Dodatok č. 1 ku zmluve
E_21042021_15/1
0,00 € Božena Kollárová, Komenského 23, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
26. Marec 2024
Nájomná zmluva na obecný byt
23/2024
0,00 € Erika Čaprnková, Komenského 14, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
26. Marec 2024
Zmluva o dielo
30/2024
0,00 € Ing. Igor Olejka, Lúčna 13, Partizánske Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
26. Marec 2024
Zámenná zmluva
31/2024
0,00 € SAVYZA, s.r.o., Záhumenská 145/56, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2023/573
12 800,00 € Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
26. Marec 2024
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve na byt č. 18 dom E
11/2023/D
0,00 € Janka Marková, Komenského 343/14, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
26. Marec 2024
Dodatok č.7 k zmluve o dovoze a zneškodňovaní odpadu
1/2023
0,00 € EKO Hunka s.r.o., Stará cesta 512, 956 33 Chynorany Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
26. Marec 2024
Licenčná zmluva
32/2024
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
26. Marec 2024
Zmluva o dielo
33/2024
0,00 € Ing. Róberta Vargová, M.R.Štefánika 108, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
26. Marec 2024
Nájomná zmluva na obecný byt
25/2024
0,00 € Romana Renčíková, Mário Šimka, Gumárenská 21, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
26. Marec 2024
Nájomná zmluva na obecný byt
24/2024
0,00 € Terézia Vaštíková, Gumárenská 21, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
18. Marec 2024
Nájomná zmluva - byt
29/2024
236,09 € Emília Gamanová, Gumárenská 21, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
18. Marec 2024
Dodatok č. 1
143/1/2023
0,00 € Energie2 a.s., Lazaretská 3a. Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
6. Marec 2024
Zmluva o spolupráci pri spracúvaní osobných údajov a zabezpečení výkonu funkcie zodpovednej osoby
28/2024
300,00 € BROS Computing s.r.o., Kolmá 169/10, Žilina Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
1. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
27/2024
8,00 € Mária Theiszová, Komenského 343/14, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
1. Marec 2024
Zmluva o dielo
26/2024
13 652,40 € ORYM s.r.o., Nám. sv. Anny 21, 911 01 Trenčín Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice