Centrálny register zmlúv

Obec Hronský Beňadik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Zmluva o výpožičke priestorov Starej školy v časti Psiare č.2022/23/V
89/2022
14,00 € Alžbeta Holosová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
27. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/12/H
72/2022
5,00 € Anna Príbelská Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
29. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/8/V
47/2022
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
12. Júl 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/15/V
67/2022
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
31. August 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/20/V
82/2022
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
7. Október 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/24/V
93/2022
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
14. Október 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/28/V
97/2022
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
11. November 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/30/V
105/2022
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
21. Október 2022
Licenčná zmluva - Zmluva o poskytovaní služieb
100/2022
360,00 € ASSP, s.r.o., Heyrovského 4585/1, 841 03 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
6. Máj 2022
Zmluva č. 1018/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
50/2022
3 535,00 € Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, zastúpený: Ing. Ján Lunter Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
15. Júl 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/16/V
69/2022
18,00 € Božena Bratková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
19. September 2022
Zmluva o účinkovaní
86/2022
500,00 € Divadelný súbor HRON Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
9. Máj 2022
Zmluva č. 1422 611
51/2022
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
5. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik
49/2022
900,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Hronský Beňadik Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
17. Október 2022
Stravovanie prostredníctvom papierových a elektronických stravných lístkov
98/2022
3,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
1. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 1/2022
66/2022
10 000,00 € Erika Kovácsová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
4. Október 2022
Dodatok č.1/2022/11/H
92/2022
28,00 € Eva Köntöšová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
9. Apríl 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik
37/2022
3 800,00 € Futbalový klub Hronský Beňadik Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
24. Máj 2022
Dodatok č.1/2022/9/H
56/2022
10,00 € Igor Kollárovič Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
24. Máj 2022
Dodatok č.1/2022/8/H
55/2022
20,00 € Igor Kollárovič Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik