Centrálny register zmlúv

Obec Hronský Beňadik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
84/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
2. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
83/2023
43,00 € Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
28. September 2023
Poistná zmluva
82/2023
10,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
25. September 2023
Dohoda číslo 23/27/054/436 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
81/2023
102,66 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T.Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
21. September 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/36/V
79/2023
60,00 € Mária Žemberyová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
21. September 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/38/V
80/2023
0,00 € Jana Prachárová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
14. September 2023
Zmluva č. GR2023030 o spolupráci pri realizácii aktivít v rozvoji cestovného ruchu
78/2023
0,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
14. September 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/37/V
77/2023
40,00 € Michal Šamo Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
13. September 2023
Darovacia zmluva č.p. SITB-OO2-2023/001197-056
76/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
75/2023
20 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
8. September 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č. 2023/34/V
73/2023
100,00 € Ing. Peter Kováč Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
8. September 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č. 2023/35/V
74/2023
0,00 € KORYTÁRI o.z., Hronská 106/38, 966 53 Hronský Beňadik - Psiare Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
25. August 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/33/V
72/2023
40,00 € Iveta Belicová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
25. August 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/32/V
71/2023
0,00 € Rímskokatolícka cirkev Farnosť Hronský Beňadik, Pod Kláštorom 1, 966 53 Hronský Beňadik Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
24. August 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/31/V
70/2023
50,00 € Ľubica Šmátralová - ESTIM, Jesenského 1111/5, 926 01 Sereď Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
23. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Úprava ZŠ na zläčenie prevádzky ZŠsMŠ a rekonštrukcia obecnej budovy pre potreby výdaja stravy
39-D1/2023
3 273,85 € Kašjarovci, s.r.o. Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
18. August 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/30/V
69/2023
40,00 € Ing. František Kováč Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
17. August 2023
Zámenná zmluva č. 1/2023...
68/2023
0,00 € Ganna Mykhalchuk, Ľubomíra Bruncková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
14. August 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/29/V
67/2023
40,00 € Valéria Srnková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
8. August 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK č. 2023/28/V
66/2023
10,00 € ANPEK OPTIX s.r.o. Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik