Centrálny register zmlúv

Obec Hronský Beňadik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Zmluva o výpožičke priestorov Starej školy v časti Psiare č.2023/12/V
25/2023
0,00 € WWF Slovensko, občianske združenie, Medená 101/5, 811 02 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
24. Marec 2023
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
26/2023
118,80 € INISOFT s.r.o. Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
23. Marec 2023
Dodatok č. 4
24/2023
0,00 € Oľga Šimková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
23. Marec 2023
Dodatok č. 2
23/2023
0,00 € Marek Szendrei Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
23. Marec 2023
Povinné zmluvné poistenie
22/2023
30,00 € Generali Poisťovňa,a.s. Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
22. Marec 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/11/V
21/2023
33,50 € Simba Cargo, s. r. o., A. Hlinku 28, 022 01 Čadca Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
21. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023/4/H
20/2023
40,00 € Albína Majerová Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
20. Marec 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/10/V
19/2023
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
17. Marec 2023
Zmluva o výpožičke priestorov Starej školy v časti Psiare č.2023/9/V
18/2023
0,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Hronský Beňadik, sídlo 966 53 Hronský Beňadik - Psiare Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
10. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
17/2023
900,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Hronský Beňadik Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
8. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
16/2023
900,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
7. Marec 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/8/V
15/2023
50,00 € NelaShop, s.r.o. Partizánska 442/85, 949 11 Nitra Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
2. Marec 2023
Zmluva o umeleckom výkone uzatvorená podľa § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, podľa § 631, zákona č. 40/1964 Zb. OZ, § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 513/1991 Zb. OZ v znení neskorších predpisov
14/2023
2 600,00 € Vlastimil Baran - POTAX, Budatínska 79, 851 06 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
1. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení projektového manažmentu uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka
13/2023
850,00 € Ekologické a inovačné centrum o. z., 1. mája 393/58, 920 41 Leopoldov Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
21. Február 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
12/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
14. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023/3/H
11/2023
10,00 € Anna Tökölyová Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
14. Február 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/7/V
10/2023
5,00 € Anpek Optix s.r.o., Medená 5712/11, 974 05 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023/2/H
9/2023
20,00 € Anna Gregušová Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023/1/H
8/2023
10,00 € Anna Gregušová Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
27. Január 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/6/V
7/2023
55,00 € Mária Šamová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik