Centrálny register zmlúv

Mesto Bytča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Máj 2024
Rezervačná zmluva
INE_023/2024
0,00 € SFZ Event, s.r.o. Mesto Bytča
14. Máj 2024
Dohoda č. 2024/ZA/025
DOH_001/2024
0,00 € ÚPSVaR Žilina Mesto Bytča
11. Máj 2024
Nájomná zmluva Športová hala
NN_035/2024
0,00 € Nohejbalový klub Malá Bytča Mesto Bytča
11. Máj 2024
Nájomná zmluva Športová hala
NN_036/2024
0,00 € Nohejbalový klub Malá Bytča Mesto Bytča
11. Máj 2024
Nájomná zmluva Športová
NN_037/2024
25,00 € Nohejbalový klub Malá Bytča Mesto Bytča
9. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NN_034/2024
0,00 € DOBRÁ HUDBA, o.z., Mesto Bytča
9. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NN_033/2024
0,00 € Slovenská poľovnícka komora Mesto Bytča
9. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
SPO_008/2024
0,00 € Občianske združenie MÚZA TEATRO Mesto Bytča
7. Máj 2024
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
SOC 070/2024
0,00 € Milada Kurejová Mesto Bytča
7. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NN_032/2024
0,00 € Stavebné bytové družstvo Bytča Mesto Bytča
7. Máj 2024
Dodatok č. 2 k zmluve č. MKB21003 o výkone auditu kybernetickej bezpečnosti
DODATOK_0092024
0,00 € SOMI Systems a.s., Mesto Bytča
6. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
NB 039/2024
0,00 € Blažena Lalinská Mesto Bytča
6. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
NB 040/2024
0,00 € Mgr. Holáš Peter Mesto Bytča
6. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
NB 041/2024
0,00 € Lörinc Pavel a Lörincová Alena Mesto Bytča
6. Máj 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu
NB 042/2024
0,00 € Fundárková Janka Mesto Bytča
6. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
NB 043/2024
0,00 € Gajdoš Andrej Mesto Bytča
6. Máj 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu
NB 044/2024
0,00 € Strkáč Miroslav Mesto Bytča
6. Máj 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu
NB 045/2024
0,00 € Strkáč Filip Mesto Bytča
6. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
NB 046/2024
0,00 € Gál Jozef Mesto Bytča
6. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
NB 047/2024
0,00 € Bučo Matúš Mesto Bytča