Centrálny register zmlúv

Mesto Rajecké Teplice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 44/2007/2022/RT
44/2007/2022/RT
28,00 € Boris Smieško Mesto Rajecké Teplice
17. Máj 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 109/2007/P zo dňa 20.12.2007
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 109/2007/P
28,00 € Jozef Knapec Mesto Rajecké Teplice
17. Máj 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 110/2007/P zo dňa 20.12.2007
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 110/2007/P
14,00 € Jozef Knapec Mesto Rajecké Teplice
17. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 3/2008/2023/RT
3/2008/2023/RT
28,00 € Pavol Šramo Mesto Rajecké Teplice
17. Máj 2023
DODATOK č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 1.6.2022
DODATOK č. 1 k zmluve o dielo č. 56/2022
280,00 € U psej matere Kysuce - ranč Korňa Mesto Rajecké Teplice
15. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PLATENIA PARKOVNÉHO PROSTREDNÍCTVOM SMS A PLATOBNÝCH KARIET
45/2023/PRI
0,00 € MobileTech, s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
11. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 1/2023 RT-K
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 1/2023 RT-K
100,00 € Dušan Hama Mesto Rajecké Teplice
10. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajecké Teplice v roku 2023
31/2023/PRI
500,00 € Telovýchovná jednota SLOVAN Rajecké Teplice Mesto Rajecké Teplice
10. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajecké Teplice v roku 2023
33/2023/PRI
600,00 € CyS - Akadémia Petra Sagana Mesto Rajecké Teplice
10. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajecké Teplice v roku 2023
35/2023/PRI
300,00 € Občianske združenie Kultúra Mesto Rajecké Teplice
10. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajecké Teplice v roku 2023
36/2023/PRI
300,00 € Bettys Academy Mesto Rajecké Teplice
10. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajecké Teplice v roku 2023
37/2023/PRI
300,00 € eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí Mesto Rajecké Teplice
10. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajecké Teplice v roku 2023
38/2023/PRI
800,00 € Klub slovenských turistov Kamzík Rajecké Teplice Mesto Rajecké Teplice
10. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajecké Teplice v roku 2023
39/2023/PRI
300,00 € Základná organizácia Únie žien Slovenska Rajecké Teplice Mesto Rajecké Teplice
10. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajecké Teplice v roku 2023
34/2023/PRI
200,00 € Horolezecký klub Rajecké Teplice Mesto Rajecké Teplice
10. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajecké Teplice v roku 2023
40/2023/PRI
800,00 € Športový klub Poluvsie Mesto Rajecké Teplice
10. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajecké Teplice v roku 2023
42/2023/PRI
900,00 € Susedia spod Skaliek Mesto Rajecké Teplice
10. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajecké Teplice v roku 2023
43/2023/PRI
500,00 € Academic Žilinská univerzita v Žiline Mesto Rajecké Teplice
10. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajecké Teplice v roku 2023
32/2023/PRI
300,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Rajeckých Tepliciach Mesto Rajecké Teplice
10. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajecké Teplice v roku 2023
41/2023/PRI
200,00 € Slovenský zväz včelárov ZO Vojtecha Križana Rajec Mesto Rajecké Teplice