Centrálny register zmlúv

Mesto Rajecké Teplice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Júl 2023
SPONZORSKÁ ZMLUVA č. 99/2023/PRI
SPONZORSKÁ ZMLUVA č. 99/2023/PRI
0,00 € Compact - Gas, s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
25. Júl 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 5/2023/RT
5/2023/RT
7,00 € Peter Polesný Mesto Rajecké Teplice
25. Júl 2023
Dohoda k zmluve č. 9/2021/M
Dohoda k zmluve č. 9/2021/M
0,00 € Rybárik s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
25. Júl 2023
Zmluva č. 100/2023/PRI
100/2023/PRI
0,00 € EURO Dotácie s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-04094
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-04094
1 500,00 € Fond na podporu umenia Mesto Rajecké Teplice
25. Júl 2023
Zmluva o výpožičke č KRHZ-ZA-266-019/2023
Zmluva o výpožičke č KRHZ-ZA-266-019/2023
14 318,54 € SR zastúpená Ministerstvom vnútra SR Mesto Rajecké Teplice
25. Júl 2023
ZMLUVA O DIELO č. 03062023
ZMLUVA O DIELO č. 03062023
4 920,00 € Ing. arch. Peter Kraje - AA Mesto Rajecké Teplice
20. Júl 2023
Príkazná zmluva č.81/2023/KUL
81/2023/ KUL
600,00 € Ing. Peter Hojo Mesto Rajecké Teplice
20. Júl 2023
Príkazná zmluva č.82/2023/KUL
82/2023/KUL
600,00 € Jaroslav Jankech Mesto Rajecké Teplice
20. Júl 2023
Príkazná zmluva č.83/2023/KUL
83/2023/KUL
1 800,00 € Jozef Engerer Mesto Rajecké Teplice
20. Júl 2023
Príkazná zmluva č.84/2023/KUL
84/2023/KUL
300,00 € Štefan Matejčík Mesto Rajecké Teplice
20. Júl 2023
Príkazná zmluva č.85/2023/KUL
85/2023/KUL
500,00 € Milan Jančúch Mesto Rajecké Teplice
20. Júl 2023
Príkazná zmluva č.86/2023/KUL
86/2023/KUL
125,00 € Dis. art. Juraj Vrúbel Mesto Rajecké Teplice
20. Júl 2023
Príkazná zmluva č.87/2023/KUL
87/2023/KUL
125,00 € Jelena Horváthová Mesto Rajecké Teplice
20. Júl 2023
Príkazná zmluva č.88/2023/KUL
88/2023/KUL
125,00 € Peter Vaňoušek Mesto Rajecké Teplice
20. Júl 2023
Príkazná zmluva č.89/2023/KUL
89/2023/KUL
125,00 € Matúš Dobeš Mesto Rajecké Teplice
20. Júl 2023
Príkazná zmluva č.90/2023/KUL
90/2023/KUL
600,00 € Božena Vdovičíková Mesto Rajecké Teplice
20. Júl 2023
Príkazná zmluva č.91/2023/KUL
91/2023/KUL
500,00 € Michal Kudla Mesto Rajecké Teplice
20. Júl 2023
Príkazná zmluva č.92/2023/KUL
92/2023/KUL
300,00 € Peter Lelek Mesto Rajecké Teplice
20. Júl 2023
Príkazná zmluva č.93/2023/KUL
93/2023/KUL
200,00 € Ing. Jozef Blaha Mesto Rajecké Teplice