Centrálny register zmlúv

Mesto Rajecké Teplice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 35/2007/2022/RT
35/2007/2022/RT
14,00 € Mgr. Pavol Škorvánek Mesto Rajecké Teplice
18. September 2023
111/2023/PRI ZMLUVA O ZRIADENÍ PRÁVA VECNÉHO BREMENA
111/2023/PRI
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Mesto Rajecké Teplice
7. September 2023
Príkazná zmluva č.105/2023/KUL
105/2023/KUL
500,00 € Jana Vendrínska Mesto Rajecké Teplice
7. September 2023
Príkazná zmluva č.106/2023/KUL
106/2023/KUL
600,00 € Pavlína Majerčíková Mesto Rajecké Teplice
7. September 2023
Príkazná zmluva č.107/2023/KUL
107/2023/KUL
600,00 € Miroslav Mazák Mesto Rajecké Teplice
7. September 2023
Príkazná zmluva č.108/2023/KUL
108/2023/KUL
250,00 € Šimon Dobeš Mesto Rajecké Teplice
7. September 2023
Príkazná zmluva č.109/2023/KUL
109/2023/KUL
700,00 € Emília Pialová Mesto Rajecké Teplice
7. September 2023
Príkazná zmluva č.110/2023/KUL
110/2023/KUL
800,00 € Ján Knapec Mesto Rajecké Teplice
4. September 2023
Darovacia zmluva
34501/2023
300,00 € Nadácia Pontis Mesto Rajecké Teplice
28. August 2023
Zmluva o Dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie č. 103/2023/PRE
103/2023/PRE
4 740,00 € oo_blok s. r. o. Mesto Rajecké Teplice
28. August 2023
Zmluva č. 104/2023/KUL
104/2023/KUL
150,00 € Eva Pekná Mesto Rajecké Teplice
28. August 2023
Dodatok č.01 ku zmluve: Zmluva o Dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie č. 25/2023/PRE
Dodatok č.01 ku zmluve: Zmluva o Dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie č. 25/2023/PRE
25 344,00 € oo_blok s. r. o. Mesto Rajecké Teplice
15. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo: 27/2023/MAJ
27/2023/MAJ
5 185,80 € VISTAMET RT s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
15. August 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 6/2008/RT zo dňa 14.01.2008
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 6/2008/RT
28,00 € Anna Pekarová Mesto Rajecké Teplice
10. August 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 2/2023/P
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 2/2023/P
14,00 € Jozef Jankech Mesto Rajecké Teplice
10. August 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA 102/2023/PRI
NÁJOMNÁ ZMLUVA 102/2023/PRI
50,00 € GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
7. August 2023
Mandátna zmluva 8/2023
8/2023
6 696,00 € BEPRIM, s. r. o. Mesto Rajecké Teplice
3. August 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 36/2008/RT zo dňa 22.07.2008
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 36/2008/RT zo dňa 22.07.2008
14,00 € Marta Ščepková Mesto Rajecké Teplice
3. August 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 37/2008/RT zo dňa 22.07.2008
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 37/2008/RT zo dňa 22.07.2008
28,00 € Marta Ščepková Mesto Rajecké Teplice
3. August 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 181/2007/2022/RT
181/2007/2022/RT
28,00 € Vladimír Böhme Mesto Rajecké Teplice