Centrálny register zmlúv

Mesto Rajecké Teplice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 33/2008/2023/RT
33/2008/2023/RT
28,00 € Edita Záňová Mesto Rajecké Teplice
6. Jún 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 104/2007/2022/P
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 104/2007/2022/P
28,00 € Rudolf Piala Mesto Rajecké Teplice
6. Jún 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 176/2007/2022/RT
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 176/2007/2022/RT
28,00 € Štefan Smatanský Mesto Rajecké Teplice
1. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 24/2023/PRE
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 24/2023/PRE
9 606,33 € MRK CONTRACT, k. s. Mesto Rajecké Teplice
26. Máj 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 58/2023/PRI
58/2023/PRI
216,36 € S P P - d i s t r i b ú c i a , a. s. Mesto Rajecké Teplice
24. Máj 2023
Príkazná zmluva č.46/2023/KUL
46/2023/KUL
170,00 € Mgr. Art. Ladislav Horák Mesto Rajecké Teplice
24. Máj 2023
Príkazná zmluva č.47/2023/KUL
47/2023/KUL
170,00 € Mgr. art. Ivan Hudec Mesto Rajecké Teplice
24. Máj 2023
Príkazná zmluva č.48/2023/KUL
48/2023/KUL
250,00 € Mgr. Peter Zajac Mesto Rajecké Teplice
24. Máj 2023
Príkazná zmluva č.49/2023/KUL
49/2023/KUL
100,00 € Mgr. art. Janka Halačová Mesto Rajecké Teplice
24. Máj 2023
Príkazná zmluva č.50/2023/KUL
50/2023/KUL
350,00 € Ing. Simona Veselická Mesto Rajecké Teplice
24. Máj 2023
Príkazná zmluva č.51/2023/KUL
51/2023/KUL
100,00 € Mgr. art. Mária Mártonová - Kormanová ArtD. Mesto Rajecké Teplice
24. Máj 2023
Príkazná zmluva č.52/2023/KUL
52/2023/KUL
200,00 € Ing. Katarína Košnárová Mesto Rajecké Teplice
24. Máj 2023
Príkazná zmluva č.53/2023/KUL
53/2023/KUL
100,00 € Mgr. Silvia Vyšinská Mesto Rajecké Teplice
24. Máj 2023
Príkazná zmluva č.54/2023/KUL
54/2023/KUL
500,00 € Mgr. Igor Košnár Mesto Rajecké Teplice
24. Máj 2023
Príkazná zmluva č.57/2023/KUL
57/2023/KUL
30,00 € Bohdan Jonek Mesto Rajecké Teplice
23. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 3/2023/RT
3/2023/RT
7,00 € Alica Jančíková Mesto Rajecké Teplice
23. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 140/2007/2022/RT
140/2007/2022/RT
28,00 € Ambróz Hájnik Mesto Rajecké Teplice
17. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 111/2007/2022/P
111/2002/2022/P
14,00 € Anna Jankechová Mesto Rajecké Teplice
17. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 3/2008/2023/P
3/2008/2023/P
14,00 € Peter Kianica Mesto Rajecké Teplice
17. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 4/2008/2023/P
4/2008/2023/P
14,00 € Peter Kianica Mesto Rajecké Teplice