Centrálny register zmlúv

Mesto Rajecké Teplice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2023
Dodatok č. 1A k ZMLUVE O DIELO č. 8/2022/PRI uzavretej dňa 16.03.2022
Dodatok č. 1A k zmluve o dielo č. 8/2022/PRI
939 417,40 € Erpos spol. s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
27. Február 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Mesto Rajecké Teplice
27. Február 2023
Nájomná zmluva č. 59/2007/2022/RT
57/2007/2002/RT
28,00 € Jozefa Kasmanová Mesto Rajecké Teplice
27. Február 2023
Nájomná zmluva č. 60/2007/2022/RT
60/2007/2022/RT
28,00 € Ing. Jana Comorková Mesto Rajecké Teplice
27. Február 2023
Nájomná zmluva č. 173/2007/2022/RT
173/2007/2022/RT
14,00 € Vladimír Sandanus Mesto Rajecké Teplice
27. Február 2023
Nájomná zmluva č. 174/2007/2022/RT
174/2007/2022/RT
28,00 € Vladimír Sandanus Mesto Rajecké Teplice
24. Február 2023
Zmluva o dielo Č. 8/2022/PRI
8/2022/PRI
897 159,96 € Erpos spol. s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
24. Február 2023
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 8/2022/PRI
Dodatok č.1 k zmluve č. 8/2022/PRI
965 674,82 € Erpos spol. s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
24. Február 2023
Dohoda o zrušení Dodatku č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 8/2022/PRI
Dohoda o zrušení Dodatku č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 8/2022/PRI
0,00 € Erpos spol. s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
20. Február 2023
15/2023 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 1/2022
15/2023
56 679,48 € KONIMPEX spol. s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
18. Február 2023
Nájomná zmluva č. 184/2007/2022/RT
184/2002/2022/RT
14,00 € Anna Miďanková Mesto Rajecké Teplice
14. Február 2023
Zmluva č.9/2023/KUL
9/2023/KUL
1 240,00 € Štefan Brodňan Mesto Rajecké Teplice
14. Február 2023
Zmluva č.10/2023/KUL
10/2023/KUL
120,00 € Božena Vdovičíková Mesto Rajecké Teplice
14. Február 2023
Zmluva č.11/2023/KUL
11/2023/KUL
100,00 € Irena Hodásová Mesto Rajecké Teplice
15. Február 2023
Nájomná zmluva č. 17/2007/2022/P
17/2007/2022/P
28,00 € Františka Gabčíková Mesto Rajecké Teplice
15. Február 2023
Nájomná zmluva č. 89/2007/2022/P
89/2007/2022/P
28,00 € Daniela Isteníková Mesto Rajecké Teplice
8. Február 2023
Nájomná zmluva č. 18/2007/2022/P
18/2007/2022/P
14,00 € Rastislav Mladšík Mesto Rajecké Teplice
7. Február 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202212-ZoP-0438
6/2023/PRE
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Mesto Rajecké Teplice
7. Február 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202212-ZoP-0445
7/2023/PRE
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Mesto Rajecké Teplice
6. Február 2023
Nájomná zmluva č. 34/2007/2022/P
34/2007/2022/P
28,00 € Milada Hauerová Mesto Rajecké Teplice