Centrálny register zmlúv

Mesto Rajecké Teplice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov číslo: 138 /2019 MAJ
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov číslo: 138 /2019 MAJ
85,00 € Viera Pekarová - kaderníctvo Mesto Rajecké Teplice
23. Apríl 2024
Dodatok č. 1 K zmluve o nájme nebytových priestorov číslo: 16/2023/MAJ
Dodatok č. 1 K zmluve o nájme nebytových priestorov číslo: 16/2023/MAJ
0,00 € Patrik Pastorek a spol. Mesto Rajecké Teplice
23. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov číslo: 20/2023/MAJ
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov číslo: 20/2023/MAJ
0,00 € Mária Vanáková Mesto Rajecké Teplice
23. Apríl 2024
Dodatok č. 2 K zmluve o nájme nebytových priestorov číslo: 114/2019 MAJ
Dodatok č. 2 K zmluve o nájme nebytových priestorov číslo: 114/2019 MAJ
86,92 € Anna Sobczyk Mesto Rajecké Teplice
23. Apríl 2024
Dodatok č. 5 k zmluve o najme nebytových priestorov číslo: 95/2004/T
Dodatok č. 5 k zmluve o najme nebytových priestorov číslo: 95/2004/T
80,66 € Ján Remenec Mesto Rajecké Teplice
23. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov číslo: 18 /2023/T
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov číslo: 18 /2023/T
80,66 € Janka Knapcová SUD-VIN Mesto Rajecké Teplice
22. Apríl 2024
ZMLUVA O DIELO č. 45/2024/PRI
ZMLUVA O DIELO č. 45/2024/PRI
10 200,00 € AGUATIS a.s., organizačná zložka Mesto Rajecké Teplice
22. Apríl 2024
47/2024/PRI
47/2024/PRI
10,00 € Mgr. Lenka Romančíková Mesto Rajecké Teplice
22. Apríl 2024
Zmluva o zdravotnej posudkovej činnosti č. 46/2024/PRI
Zmluva o zdravotnej posudkovej činnosti č. 46/2024/PRI
25,00 € MUDr. Juraj Kováčik Mesto Rajecké Teplice
16. Apríl 2024
SPONZORSKÁ ZMLUVA č. 32/2024/PRI
32/2024/PRI
1 000,00 € Gabli s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
16. Apríl 2024
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 77/2008/RT zo dňa 04.11.2008
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 77/2008/RT
14,00 € Ján štrbák Mesto Rajecké Teplice
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva na dodávku potravín č. 31/2024/PRI
31/2024/PRI
16 628,14 € INMEDIA, spol. sr.o. Mesto Rajecké Teplice
3. Apríl 2024
28/2024/PRI - Zmluva o spolupráci
28/2024/PRI
0,00 € Nadácia Spoločne pre región Mesto Rajecké Teplice
28. Marec 2024
Kolektívna zmluva na roky 2024 - 2028 č. 29/2024/PRI
29/2024/PRI
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri meste Rajecké Teplice Mesto Rajecké Teplice
22. Marec 2024
Zmluva o zabazpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
25/2024/PRI
0,00 € Natur- Pack s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
22. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
26/2024/PRI
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Rajecké Teplice
22. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
27/2024/PRI
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Rajecké Teplice
18. Marec 2024
Rámcová dohoda č. 22/2024/PRI na dodanie tovaru
22/2024/PRI
524,64 € KOEXIMPO, s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
15. Marec 2024
24/2024/PRI Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu komunálneho odpadu
24/2024/PRI Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu komunálneho odpadu
0,00 € Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie Mesto Rajecké Teplice
15. Marec 2024
21/2024/PRI
21/2024/PRI
8 854,64 € Ján Remenec Mesto Rajecké Teplice