Centrálny register zmlúv

Mesto Rajecké Teplice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2023
DODATOK Č. 5 k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV
DODATOK Č. 5 k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV zo dňa 30.06.2016
0,00 € NATUR-PACK, a.s., Mesto Rajecké Teplice
4. Apríl 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 28/2007/2022/P
28/2007/2022/P
28,00 € Rastislav Knapec Mesto Rajecké Teplice
30. Marec 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 117/2007/2022/RT
117/2007/2022/RT
28,00 € Jozef Obermajer Mesto Rajecké Teplice
30. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č.: 2407621724
Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č.: 2407621724
637,57 € Generali Mesto Rajecké Teplice
27. Marec 2023
Zmluva o nájme č. 121/2009
121/2009
1 022,00 € LIBEX, s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
23. Marec 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 7/2008/RT zo dňa 14.01.2008
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 7/2008/RT zo dňa 14.01.2008
28,00 € Katarína Drusková Mesto Rajecké Teplice
23. Marec 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 93/2022/PRI z 19.09.2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 93/2022/PRI z 19.09.2022
1 594,94 € Rottner Security Slovensko, s.r.o., Mesto Rajecké Teplice
20. Marec 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č.21/2023/PRE
21/2023/PRE
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Mesto Rajecké Teplice
15. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 20/2023/MAJ
20/2023/MAJ
80,66 € Mária Vanáková Mesto Rajecké Teplice
14. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202214140_Z
Z202214140_Z
132 978,48 € ENCARE, s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
14. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
19/2023/PRI
250,00 € Rajecká dolina, Oblastná organizácia cestovného ruchu Mesto Rajecké Teplice
13. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20229899_Z
Z20229899_Z
129 590,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
10. Marec 2023
DODATOK Č. 5 k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV
DODATOK Č. 5 k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV
0,00 € NATUR - PACK, a.s. Mesto Rajecké Teplice
8. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 75/2007/2022/RT
75/2007/2022/RT
42,00 € Miroslava Smudová Mesto Rajecké Teplice
8. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 97/2007/2022/RT
97/2007/2022/RT
28,00 € Agnesa Šujanská Mesto Rajecké Teplice
8. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 18/2023/T
18/2023/T
80,66 € Janka Knapcová SUD-VIN Mesto Rajecké Teplice
6. Marec 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č.16/2023/PRE
16/2023/PRE
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Mesto Rajecké Teplice
3. Marec 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 113/2007
Dodatok č. 5 k zmluve č. 113/2007
236,81 € NIKÉ, spol. s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
1. Marec 2023
Rámcová dohoda č. 14/2023/PRE
14/2023/PRE
0,00 € KOEXIMPO, s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
1. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 16/2023/MAJ
16/2023/MAJ
80,66 € Patrik Pastorek a spol. Mesto Rajecké Teplice