Centrálny register zmlúv

Mesto Rajecké Teplice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Február 2024
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 95/2008/P
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 95/2008/P
42,00 € Zuzana Nižná Mesto Rajecké Teplice
12. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 98/2008/2023/P
98/2008/2023/P
28,00 € Milan Chrachala Mesto Rajecké Teplice
12. Február 2024
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 113/2008/P
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 113/2008/P
0,00 € Jozef Knapec Mesto Rajecké Teplice
12. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 180/2007/2022/RT
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 180/2007/2022/RT
28,00 € Ing. Mária Skalická Mesto Rajecké Teplice
9. Február 2024
16/2024/PRI
16/2024/PRI
3 300,00 € Consult Light, s. r. o. Mesto Rajecké Teplice
8. Február 2024
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 76/2007/P
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 76/2007/P
14,00 € Emília Ďurišová Mesto Rajecké Teplice
8. Február 2024
79/2008/2023/RT
79/2008/2023/RT
28,00 € Mariana Weber Mesto Rajecké Teplice
8. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 80/2007/P
Dodatok č. 1 k zmluve č. 80/2007/P
14,00 € Emília Ďurišová Mesto Rajecké Teplice
8. Február 2024
80/2008/2023/P
80/2008/2023/P
0,00 € Mária Chrachalová Mesto Rajecké Teplice
8. Február 2024
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 81/2007/P
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 81/2007/P
42,00 € Emília Ďurišová Mesto Rajecké Teplice
8. Február 2024
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 84/2008/RT
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 84/2008/RT
14,00 € Juraj Zemko Mesto Rajecké Teplice
8. Február 2024
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 87/2007/RT
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 87/2007/RT
42,00 € Mária Jakischová Mesto Rajecké Teplice
8. Február 2024
90/2008/2023/P
90/2008/2023/P
0,00 € Mária Chrachalová Mesto Rajecké Teplice
5. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 54/2008/2023/P
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 54/2008/2023/P
28,00 € Jarmila Jamečná Mesto Rajecké Teplice
5. Február 2024
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 56/2008/P zo dňa 05.11.2008
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 56/2008/P zo dňa 05.11.2008
28,00 € Bernardína Tkáčiková Mesto Rajecké Teplice
5. Február 2024
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 62/2008/P
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 62/2008/P
14,00 € PaedDr. Anna Petríkková Mesto Rajecké Teplice
5. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 66/2008/2023/RT
66/2008/2023/RT
28,00 € Soňa Stoláriková Mesto Rajecké Teplice
5. Február 2024
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 67/2007/P
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 67/2007/P
28,00 € Miroslav Katrena Mesto Rajecké Teplice
5. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 67/2008/2023/RT
67/2008/2023/RT
14,00 € Soňa Stoláriková Mesto Rajecké Teplice
5. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 69/2008/2023/RT
69/2008/2023/RT
28,00 € Peter Slyško Mesto Rajecké Teplice