Centrálny register zmlúv

Mesto Rajecké Teplice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajecké Teplice v roku 2023
41/2023/PRI
200,00 € Slovenský zväz včelárov ZO Vojtecha Križana Rajec Mesto Rajecké Teplice
5. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 44/2023/PRI
44/2023/PRI
0,00 € EM CARD, a.s. Mesto Rajecké Teplice
5. Máj 2023
Zmluva č. 3230466 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
3230466
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Rajecké Teplice
5. Máj 2023
Zmluva č. 1423 165
1423 165
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Rajecké Teplice
4. Máj 2023
DODATOK č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 30/2008/RT
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 30/2008/RT
28,00 € Mária Kováčiková Mesto Rajecké Teplice
4. Máj 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 62/2007/RT
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 62/2007/RT
28,00 € Irena Czánová Mesto Rajecké Teplice
4. Máj 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 172/2007/RT
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 172/2007/RT
28,00 € Mgr. Katarína Hollá Mesto Rajecké Teplice
4. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 24/2023/PRE
24/2023/PRE
9 606,33 € MRK CONTRACT, k. s. Mesto Rajecké Teplice
27. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru číslo: 26/2023/MAJ
26/2023/MAJ
0,00 € Dana Janísková Mesto Rajecké Teplice
29. Apríl 2023
Zmluva č.28/2023/KUL
Zmluva č.28/2023/KUL
100,00 € Stanislav Rástočný Mesto Rajecké Teplice
28. Apríl 2023
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2408979063
2408979063
28,12 € Generali poisťovňa Mesto Rajecké Teplice
28. Apríl 2023
Zmluva o bežnom účte č.29/2023/PRI
29/2023/PRI
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Mesto Rajecké Teplice
28. Apríl 2023
Zmluva o bežnom účte č. 30/2023/PRI
30/2023/PRI
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s Mesto Rajecké Teplice
24. Apríl 2023
Zmluva o Dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie č. 25/2023/PRE
25/2023/PRE
24 360,00 € oo__blok s. r. o. Mesto Rajecké Teplice
20. Apríl 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 2/2023 RT
2/2023 RT
7,00 € Ivana Uríková Mesto Rajecké Teplice
20. Apríl 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 17/2008/2023/P
17/2008/2023/P
28,00 € Jaroslav Knapec Mesto Rajecké Teplice
18. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 23/2023/PRE
23/2023/PRE
17 232,00 € Adam Chabada Mesto Rajecké Teplice
14. Apríl 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 27/2007/2022/P
27/2007/2022/P
28,00 € Peter Ziman Mesto Rajecké Teplice
5. Apríl 2023
ZMLUV A č.RÚŠSZA-OM-2023/0234/7-A T o organizovaní a finančnom zabezpečení celoslovenskej súťaže vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
RÚŠSZA-OM-2023/0234/7-A T
3 135,00 € Regionálny úrad školskej správy v Žiline Mesto Rajecké Teplice
4. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru číslo: 22/2023/MAJ
22/2023/MAJ
92,00 € Peter Červený Mesto Rajecké Teplice