Centrálny register zmlúv

Mesto Rajecké Teplice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 52/2007/P
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 52/2007/P
28,00 € Martin Janura Mesto Rajecké Teplice
20. Október 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 53/2007/P
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 53/2007/P
14,00 € Martin Janura Mesto Rajecké Teplice
20. Október 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 55/2007/P
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 55/2007/P
28,00 € Rozália Naďová Mesto Rajecké Teplice
20. Október 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 56/2007/P
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 56/2007/P
28,00 € Jozef Hoskovec Mesto Rajecké Teplice
20. Október 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 57/2007/P
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 57/2007/P
28,00 € Jozef Hoskovec Mesto Rajecké Teplice
20. Október 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 64/2007/P
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 64/2007/P
28,00 € Jozef Knapec Mesto Rajecké Teplice
20. Október 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 82/2007/P
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 82/2007/P
0,00 € Jozef Knapec Mesto Rajecké Teplice
17. Október 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 15/2008/RT zo dňa 24.01.2008
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 15/2008/RT
14,00 € Igor Kraicz Mesto Rajecké Teplice
17. Október 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 16/2008/RT zo dňa 24.01.2008
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 16/2008/RT zo dňa 24.01.2008
14,00 € Igor Kraicz Mesto Rajecké Teplice
17. Október 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 17/2008/RT zo dňa 24.01.2008
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 17/2008/RT zo dňa 24.01.2008
28,00 € Igor Kraicz Mesto Rajecké Teplice
17. Október 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 18/2008/RT zo dňa 24.01.2008
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 18/2008/RT zo dňa 24.01.2008
28,00 € Igor Kraicz Mesto Rajecké Teplice
17. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 24/2007/2022/P
24/2007/2022/P
28,00 € Pavol Piala Mesto Rajecké Teplice
17. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 45/2008/2023/RT
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 45/2008/2023/RT
28,00 € Miloš Podhányi Mesto Rajecké Teplice
17. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 46/2008/2023/RT
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 46/2008/2023/RT
28,00 € Ing. Silvia Chupeková Mesto Rajecké Teplice
17. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 48/2007/2022/P
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 48/2007/2022/P
28,00 € Anna Knapcová Mesto Rajecké Teplice
17. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 49/2007/2022/P
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 49/2007/2022/P
28,00 € Anna Knapcová Mesto Rajecké Teplice
12. Október 2023
Zmluva o Dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie Č.116/2023/PRE.
116/2023/PRE.
30 250,00 € PS: Arch s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
12. Október 2023
Darovacia zmluva
118/2023/PRI
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Mesto Rajecké Teplice
24. August 2023
ZMLUVA 0 DODÁVKE PLYNU č. P0948/2023
P0948/2023
87 567,32 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Rajecké Teplice
28. September 2023
Zamestnávateľská zmluva č. 114/2023/PRI
114/2023/PRI
2,00 € Stabilita d.d.s, a.s. Mesto Rajecké Teplice