Centrálny register zmlúv

Obec Šemša

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/10/11/2023
20,00 € Obec Šemša Mária Stanková
30. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/8/20/2023
20,00 € Obec Šemša Mária Vargová
30. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/1/8/2023
10,00 € Obec Šemša Mária Vargová
30. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/2/7/2023
20,00 € Obec Šemša Mária Vargová
30. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/8/15/2023
20,00 € Obec Šemša Mária Vargová
30. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/9/5/2023
20,00 € Obec Šemša Jozef Palko
30. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/9/13/2023
20,00 € Obec Šemša Jozef Palko
30. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/10/6/2023
20,00 € Obec Šemša Marianna Palková
30. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/10/7/2023
20,00 € Obec Šemša Marianna Palková
30. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/5/22/2023
20,00 € Obec Šemša Stanislav Kožej
29. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/2/2/2023
10,00 € Obec Šemša Zuzana Lacková, MVDr. PhD.
29. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/2/26/2023
10,00 € Obec Šemša Zuzana Lacková, MVDr. PhD.
27. November 2023
Dohoda č. 23/41/054/2839
70/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Šemša
27. November 2023
Dohoda č. 23/41/010/80
71/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Šemša
22. November 2023
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve
69/2023
27,80 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Šemša
16. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/11/10/2023
20,00 € Obec Šemša Helena Formánková
16. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/2/1/2023
10,00 € Obec Šemša Helena Formánková
16. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/6/2/2023
20,00 € Obec Šemša Helena Formánková
15. November 2023
Dodatok k poistnej zmluve č. 3
68/2023
3,02 € Union poisťovňa, a. s. Obec Šemša
14. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/1/6/2023
10,00 € Obec Šemša Eva Šimková