Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
292/2023
700,00 € Ľudová hudba Bystrianka Mesto Svit
5. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
291/2023
200,00 € Mesto Svit Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade
5. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
290/2023
200,00 € Mesto Svit Vojensko-historický klub TIGER Poprad
5. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
289/2023
1 300,00 € Mesto Svit Folklórny súbor Jánošík - Svit
5. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
288/2023
200,00 € Majdiaková Andrea Mesto Svit
4. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
281/2023
300,00 € Rímskokatolícka cirkev - farnosť Svit Mesto Svit
4. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
282/2023
200,00 € FS SENIOR Jánošík Svit Mesto Svit
4. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
283/2023
400,00 € DH Sviťanka Mesto Svit
4. Máj 2023
Zmluvy o poskytnutí dotácie pre rok 2023
284/2023
200,00 € Klub absolventov Baťovej školy Svit Mesto Svit
4. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
285/2023
200,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit Mesto Svit
4. Máj 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru
286/2023
0,00 € Mládežnícky hokejbalový klub, MHbK Lords Ball Svit Mesto Svit
3. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
280/2023
450,00 € Základná organizácia Svit Mesto Svit
2. Máj 2023
Kúpna zmluva
269/2023
34 640,00 € PK AUTO, spol. s r.o. Mesto Svit
2. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
278/2023
61,00 € LETart production, o.z. Mesto Svit
2. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
279/2023
61,00 € Divadelné centrum Mesto Svit
28. Apríl 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.94/10/2023/268
265/2023
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
28. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sečovská Polianka č.2023/00028/3/CVČ
268/2023
35,00 € Obec Sečovská Polianka Mesto Svit
28. Apríl 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru
271/2023
0,00 € Iveta Demeterová - DEMIVA Mesto Svit
28. Apríl 2023
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy
272/2023
0,00 € Jana Findurová Mesto Svit
28. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
275/2023
600,00 € Mesto Svit Slovenský skauting, 101. zbor Veselé tváre Svit