Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
357/2023
400,00 € Slovenská basketbalová asociácia Mesto Svit
2. Jún 2023
Nájomná zmluva
348/2023
16,19 € Kubaská Ružena Mesto Svit
2. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
349/2023
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
2. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
350/2023
14,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
2. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
351/2023
2,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
2. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
352/2023
15,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
2. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
353/2023
110,00 € Buchová Jana Mesto Svit
1. Jún 2023
Darovacia zmluva
338/2023
100,00 € Miroslav Kopáč Mesto Svit
1. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131384
341/2023
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Svit
30. Máj 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splácaní dlhu
339/2023
2 489,65 € Hutník Peter Mesto Svit
30. Máj 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve zamestnancov Mesta Svit na rok 2023
340/2023
0,00 € Mesto Svit Mesto Svit
26. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
333/2023
100,00 € Vargová Janka Mesto Svit
25. Máj 2023
Dodatok č.1
330/2023
0,00 € A4A Agency, s.r.o. Mesto Svit
25. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
331/2023
20,00 € Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia, o.j.z. 35 - 9 Breziny Mesto Svit
25. Máj 2023
DOHODA O PODMIENKACH PREDAJA A POUŽITIA STRAVNÝCH POUKÁŽOK
332/2023
3 576,75 € SINTRA, spol. s r.o. Mesto Svit
24. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
329/2023
500,00 € BMV Group, s.r.o. Mesto Svit
22. Máj 2023
Nájomná zmluva
327/2023
300,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Svit
22. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
328/2023
2,00 € Únia žien Slovenska Mesto Svit
19. Máj 2023
Nájomná zmluva
324/2023
58,00 € Marečková Markéta, JUDr. Mesto Svit
19. Máj 2023
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy
325/2023
0,00 € Jecušková Janka, Ing. Mesto Svit