Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Máj 2023
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy
326/2023
0,00 € Jecušková Janka, Ing. Mesto Svit
18. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
322/2023
300,00 € Detský famózny svet Mesto Svit
18. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
323/2023
100,00 € Dučaiová Tatiana Mesto Svit
18. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí
321/2023
600,00 € Obecný úrad Mesto Svit
12. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
315/2023
60,00 € Povrazník Kamil, PaedDr. Mesto Svit
12. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
316/2023
61,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
11. Máj 2023
Zmluva o dielo
304/2023
86,00 € Habajová Mária Mesto Svit
11. Máj 2023
Zmluva o dielo
303/2023
25,00 € Barborková Júlia Mesto Svit
11. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
313/2023
2,00 € Únia žien Slovenska Mesto Svit
11. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
314/2023
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
10. Máj 2023
Dodatok č.2
299/2023
829 744,53 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Svit
10. Máj 2023
Dodatok č.3
300/2023
141 201,61 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Svit
10. Máj 2023
Nájomná zmluva
302/2023
138,00 € Šimo Rudolf Mesto Svit
9. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení tlače mestských novín
298/2023
28 801,34 € Tlačiareň a vydav. SLZA, s.r.o. Mesto Svit
5. Máj 2023
Dodatok č.3
287/2023
1 389 591,49 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Svit
5. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
297/2023
900,00 € Mesto Svit UMELECKÝ KLUB FANTÁZIA, o. z.
5. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
296/2023
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Mesto Svit
5. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
295/2023
2 311,50 € Michal Hricko - mh2 Mesto Svit
5. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
294/2023
6,00 € Základná škola, Ul.Komenského Mesto Svit
5. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
293/2023
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit