Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve zamestnancov Mesta Svit na rok 2023
340/2023
0,00 € Mesto Svit Mesto Svit
26. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
333/2023
100,00 € Vargová Janka Mesto Svit
25. Máj 2023
Dodatok č.1
330/2023
0,00 € Creative Print Start-up, s.r.o. Mesto Svit
25. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
331/2023
20,00 € Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia, o.j.z. 35 - 9 Breziny Mesto Svit
25. Máj 2023
DOHODA O PODMIENKACH PREDAJA A POUŽITIA STRAVNÝCH POUKÁŽOK
332/2023
3 576,75 € SINTRA, spol. s r.o. Mesto Svit
24. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
329/2023
500,00 € BMV Group, s.r.o. Mesto Svit
22. Máj 2023
Nájomná zmluva
327/2023
300,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Svit
22. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
328/2023
2,00 € Únia žien Slovenska Mesto Svit
19. Máj 2023
Nájomná zmluva
324/2023
58,00 € Marečková Markéta, JUDr. Mesto Svit
19. Máj 2023
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy
325/2023
0,00 € Jecušková Janka, Ing. Mesto Svit
19. Máj 2023
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy
326/2023
0,00 € Jecušková Janka, Ing. Mesto Svit
18. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
322/2023
300,00 € Detský famózny svet Mesto Svit
18. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
323/2023
100,00 € Dučaiová Tatiana Mesto Svit
18. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí
321/2023
600,00 € Obecný úrad Mesto Svit
12. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
315/2023
60,00 € Povrazník Kamil, PaedDr. Mesto Svit
12. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
316/2023
61,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
11. Máj 2023
Zmluva o dielo
304/2023
86,00 € Habajová Mária Mesto Svit
11. Máj 2023
Zmluva o dielo
303/2023
25,00 € Barborková Júlia Mesto Svit
11. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
313/2023
2,00 € Únia žien Slovenska Mesto Svit
11. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
314/2023
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit