Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2022
Dodatok č.1
563/2022
0,00 € Unistav Teplička, s. r. o. Mesto Svit
28. Október 2022
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy
561/2022
0,00 € KNI-LINE, s. r. o. Mesto Svit
28. Október 2022
Darovacia zmluva
562/2022
0,00 € Technické služby Mesta Svit Mesto Svit
27. Október 2022
Zmluva o poskytnutí priestorov, technického vybavenia a služieb
551/2022
80,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
27. Október 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
552/2022
80,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
27. Október 2022
Zmluva o poskytnutí priestorov, technického vybavenia a služieb
553/2022
40,00 € Základná škola, Ul.Komenského Mesto Svit
25. Október 2022
Zelené obce Slovenska
549/2022
10 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Mesto Svit
25. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2022
550/2022
200,00 € Lukostrelecký klub - lukostreľba Svit Mesto Svit
21. Október 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
542/2022
50,00 € ST SORRISO, s.r.o. Mesto Svit
21. Október 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
542/2022
50,00 € ST SORRISO, s.r.o. Mesto Svit
21. Október 2022
Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu
543/2022
5 000,00 € ČSOB nadácia Mesto Svit
21. Október 2022
Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu
543/2022
5 000,00 € ČSOB nadácia Mesto Svit
19. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 380/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov
537/2022
0,00 € Mesto Humenné Mesto Svit
19. Október 2022
ZMLUVA O PREVODE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV- Fond prevádzky, údržby a opráv nájomných bytových domov
539/2022
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
19. Október 2022
ZMLUVA O PREVODE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV- Finančná zabezpeka od nájomcov bytov v nájomných bytových domoch
540/2022
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
15. Október 2022
Dopoistenie nehnuteľného majetku
531/2022
11 163,89 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Svit
17. Október 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
533/2022
38,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
17. Október 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
534/2022
24,00 € Alimah fusion a Divadlo ALCHÝMIE, o.z. Mesto Svit
15. Október 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
532/2022
30,00 € Povrazník Kamil, PaedDr. Mesto Svit
12. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej hromadnej dopravy osôb v meste Svit
523/2022
0,00 € Brynczka s.r.o. Mesto Svit