Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
522/2022
9,00 € Zábavná skupina SVITTASENIOR Mesto Svit
10. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2022
515/2022
350,00 € Atletický oddiel Svit Mesto Svit
10. Október 2022
Osvetlenie multifunkčného ihriska
521/2022
28 188,00 € CitySafety, s.r.o. Mesto Svit
7. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
514/2022
130,50 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
6. Október 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
513/2022
30,00 € Výkup drahých kovov SK s.r.o. Mesto Svit
4. Október 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
511/2022
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
4. Október 2022
Dodatok č.1
512/2022
1 418 012,47 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Svit
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
504/2022
15,00 € Klein Jozef Mesto Svit
28. September 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
503/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Svit
28. September 2022
Rekonštrukcia cestnej váhy na kompostárni
502/2022
6 941,00 € TAMTRON, s.r.o. Mesto Svit
23. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
501/2022
240,00 € Havranová Ivana, Mgr. Mesto Svit
21. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní stravovania dôchodcom
496/2022
0,00 € AZZO, s.r.o. Mesto Svit
20. September 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
494/2022
375,00 € Znanec Eduard Mesto Svit
20. September 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
495/2022
180,00 € Kovalík Rudolf Mesto Svit
14. September 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
487/2022
240,00 € ŠK Legato Svit Mesto Svit
14. September 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
488/2022
6,00 € SZZ Breziny Mesto Svit
14. September 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
489/2022
37,50 € Basketbalová akadémia mládeže Poprad Mesto Svit
14. September 2022
Zmluva o výpôžičke hnuteľných vecí - 6 ks pódiových dosiek
490/2022
0,00 € Rodinné centrum AKO DOMA Mesto Svit
9. September 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
484/2022
18,00 € Klein Jozef Mesto Svit
9. September 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
485/2022
375,00 € Michlík Pavol Mesto Svit