Centrálny register zmlúv

Obec Hrabušice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2024
Nájomná Zmluva
778/2024
40,00 € Mária Vallová Obec Hrabušice
24. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
767/2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov Obec Hrabušice
23. Apríl 2024
Zmluva o dielo
765/2024
31 999,99 € DB constructions s.r.o. Obec Hrabušice
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí fin. príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
756/2024
1 800,00 € Spišská katolícka charita Obec Hrabušice
19. Apríl 2024
Mandátna zmluva
743/2024
0,00 € ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, 05801 Poprad Obec Hrabušice
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
745/2024
0,00 € CMT Group s.r.o. Obec Hrabušice
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hrabušice v roku 2024
747/2024
2 500,00 € Obec Hrabušice Občianske združenie Pestovateľ a chovateľ
18. Apríl 2024
Dodatok č. 4 k NZ
684/2024
0,00 € Jana Valková Obec Hrabušice
18. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke plynu
741/2024
0,00 € Vychodoslovenská energetika,a.s. Obec Hrabušice
17. Apríl 2024
Zmluva o dielo - likvidácia azbestovej strechy, Hrabušice 455/9
717/2024
1 872,00 € PROFISTAV Krišanda s.r.o. Obec Hrabušice
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hrabušice v roku 2024
733/2024
12 000,00 € Autocamping Podlesok s.r.o., Podlesok 573/33, 05315 Hrabušice Obec Hrabušice
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
727/2024
960,00 € JUDr. Jozef Barabás, advokát, Letná 45, 05201 Spišská Nová Ves Obec Hrabušice
15. Apríl 2024
Nájomná Zmluva
702/2024
10,00 € Vladimír Sýkora Obec Hrabušice
15. Apríl 2024
Nájomná Zmluva
703/2024
10,00 € Vlasta Kroščenová Obec Hrabušice
15. Apríl 2024
Dodatok č. 5 k NZ
685/2024
0,00 € Milan Lipčák, Lucia Lipčáková Obec Hrabušice
15. Apríl 2024
Dodatok č. 4 k NZ
683/2024
0,00 € Daniela Pilarčíková Obec Hrabušice
15. Apríl 2024
Dodatok č. 4 k NZ
690/2024
0,00 € Peter Vizina, Jana Vizinová Obec Hrabušice
15. Apríl 2024
Dodatok č. 56 k NZ
686/2024
0,00 € Andrea Majcherová Obec Hrabušice
15. Apríl 2024
Dodatok č. 6 k NZ
687/2024
0,00 € Petra Melničuková Obec Hrabušice
15. Apríl 2024
Dodatok č. 5 k NZ
688/2024
0,00 € Silvia Zábojníková Obec Hrabušice