Centrálny register zmlúv

Obec Hrabušice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2024
Dodatok č. 6k Zmluve o dielo č. 12052021/SV/EB-Hrabušice
119.2024
Doplnená
0,00 € EUROBAU s.r.o. Obec Hrabušice
17. Január 2024
Nájomná Zmluva
90/2024
10,00 € Mária Maľučká Obec Hrabušice
15. Január 2024
Poistná zmluva 2409373236
69/2024
274,70 € Generali Poisťovňa, pob. poisťovne z iného členského štátu Obec Hrabušice
12. Január 2024
Zmluva o dielo
49.2024
61 200,00 € Stavoprojekt s.r.o. Obec Hrabušice
10. Január 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
2161/2023
0,00 € Brantner Nova s.r.o. Obec Hrabušice
2. Január 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Hrabušice č. 6000/04/V-1
2167/2023
0,00 € Brantner Nova s.r.o. Obec Hrabušice
28. December 2023
Zmluva č. 1/2024 o poskytnutí služieb
2160/2023
0,00 € Brantner Nova s.r.o. Obec Hrabušice
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
2124/2023.
0,00 € Obec Hrabušice Centrum voľného času
20. December 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov č. Z-O/2024/TZKO/182
2138/2023
0,00 € ELEKOS Obec Hrabušice
20. December 2023
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
2135/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Hrabušice a Správa národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
18. December 2023
Dodatok č.1 k NZ
1887/2023/1
0,00 € Božena Mirgová Obec Hrabušice
18. December 2023
Dodatok č. 1/2024
2119/2023
20 883,12 € Spišská katolícka charita Obec Hrabušice
18. December 2023
Dodatok č. 1 k NZ
1887/2023/3
0,00 € Jozef Mižigár, Johana Mižigarová Obec Hrabušice
18. December 2023
Dodatok č.1 k NZ
1887/2023/2
0,00 € Blanka Mirgová Obec Hrabušice
18. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
2124/2023
0,00 € Centrum voľného času Obec Hrabušice, Obec Vydrník, Evika obč. zdruenie
13. December 2023
Nájomná Zmluva
2095/2023
20,00 € Mária Hodáková Obec Hrabušice
6. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2028/2023
2028/2023
600,00 € Rímskokatolícka cirkev Hrabušice, Hlavná 600 Hrabušice Obec Hrabušice
5. December 2023
Nájomná zmluva
2026/2023
10,00 € Eva Mirgová Obec Hrabušice
4. December 2023
Poistenie majetku podnikateľských subjektov
11-424034
136,78 € Union poisťovňa, a.s. Obec Hrabušice
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
2011/2023
107,28 € Obec Hrabušice Gymnázium Javorová 16, Sp. N. Ves