Centrálny register zmlúv

Obec Hrabušice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
8001950823
0,00 € SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava Obec Hrabušice
18. September 2023
Nájomná zmluva
1437/2023
10,00 € Adam Kroščen Obec Hrabušice
18. September 2023
Nájomná zmluva
1433/2023
10,00 € Monika Tkáčová Obec Hrabušice
18. September 2023
Nájomná zmluva
1439/2023
20,00 € Monika Kroščenová Obec Hrabušice
18. September 2023
Nájomná zmluva
1435/2023
10,00 € Martina Košická Obec Hrabušice
18. September 2023
Nájomná zmluva
1436/2023
10,00 € Robert Drencsenyi Obec Hrabušice
18. September 2023
Nájomná zmluva
1446/2023
20,00 € Mária Sajverová Obec Hrabušice
14. September 2023
Nájomná zmluva
1419/2023
10,00 € Jaroslav Petrovič Obec Hrabušice
13. September 2023
Kúpna zmluva č. 1404/2023
1404/2023
377,03 € Obec Hrabušice Helena Gallovičová
12. September 2023
Nájomná zmluva
1380/2023
60,00 € Lukáš Krajňák Obec Hrabušice
12. September 2023
Nájomná zmluva
1401/2023
10,00 € Ema Koláriková Obec Hrabušice
11. September 2023
Kúpna zmluva č. 1387/2023
1387/2023
869,00 € Obec Hrabušice Pavol Hodák rod. Hodák, Ing., Ľubomíra Hodáková Mgr., rod. Filipová
11. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb siete RUPKKI č. 260191/RP
1394/2023
13,85 € RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 05311 Smižany Obec Hrabušice
11. September 2023
Nájomná zmluva
1381/2023
20,00 € Jaroslav Popadič Obec Hrabušice
11. September 2023
Nájomná zmluva
1392/2023
10,00 € Ján Zacher Obec Hrabušice
8. September 2023
Nájomná zmluva
1377/2023
40,00 € Peter Popadič Obec Hrabušice
8. September 2023
Nájomná zmluva
1379/2023
20,00 € Ema Lučivjanská Obec Hrabušice
8. September 2023
Nájomná zmluva
1378/2023
10,00 € Aleš Lučivjanský Obec Hrabušice
6. September 2023
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve
915/2023
0,00 € Jaroslav Tišer Obec Hrabušice
6. September 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
917/2023
0,00 € Tibor Žiga, Renata Horváthová Obec Hrabušice