Centrálny register zmlúv

Obec Hrabušice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
2011/2023
107,28 € Obec Hrabušice Gymnázium Javorová 16, Sp. N. Ves
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
1609/2023
321,84 € Obec Hrabušice Základná škola Smižany, Komenského 3, Komenského 3, 05311 Smižany
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
1573/2023
107,28 € Obec Hrabušice Rímskokatolícka Cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Školský úrad
30. November 2023
Dodatok č. 3/2023
1999/2023
17 039,84 € Spišská katolícka charita Obec Hrabušice
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-R038-512-001-008
1990/2023
11 598,00 € MAS Miloj Spiš,o.z. Obec Hrabušice
21. November 2023
Nájomná zmluva
1930/2023
10,00 € Mária Kraľovičová Obec Hrabušice
16. November 2023
Zmluva o dodaní kamerového systému a súvisiacich služieb č. 80101873
1931/2023
9 213,20 € Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava Obec Hrabušice
14. November 2023
Nájomná zmluva
1901/2023
20,00 € Ladislav Hadušovský Obec Hrabušice
14. November 2023
Nájomná zmluva
1912/2023
20,00 € Soňa Kroščenová Obec Hrabušice
14. November 2023
Nájomná zmluva
1913/2023
10,00 € Soňa Kroščenová Obec Hrabušice
8. November 2023
Nájomná zmluva
1891/2023
20,00 € Kokyová Petronela, Letná 438/26, 05315 Hrabušice Obec Hrabušice
7. November 2023
Zmluva o dielo č. 1105/Obec Hrabušice/VILLA PRO/2023
1882/2023
33 202,40 € VILLA PRO s.r.o., Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves Obec Hrabušice
7. November 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
1881/2023
180,30 € SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Hrabušice
7. November 2023
Mandátna zmluva
1858/2023
4 800,00 € LEGAL TENDER s.r.o. Obec Hrabušice
6. November 2023
Nájomná zmluva
1865/2023
20,00 € JUDr.Anna Hyžová Obec Hrabušice
31. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela
1787/2023
300,00 € Alexandra Ondrušová Obec Hrabušice
31. Október 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-002-2023/001267-018
1845/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto Obec Hrabušice
31. Október 2023
Kúpna zmluva č. 1603/2023
1603/2023
282,15 € Ing. Ján Jacina Obec Hrabušice
24. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2023/07
1758/2023
10,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Betlanovce Obec Hrabušice
19. Október 2023
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve
1472/2023
0,00 € Stanislav Brezina,Zdenka Brezinová Obec Hrabušice