Centrálny register zmlúv

Obec Hrabušice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. August 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
1161/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava Obec Hrabušice
3. August 2023
Zmluva o bežnom účte
1126_2023
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Obec Hrabušice
3. August 2023
Zmluva o používaní produktov priameho bankovníctva
1126_1_2023
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Obec Hrabušice
3. August 2023
Zmluva o prijímaní platobných kariet prostredníctvom EFT/POS terminálov
1126_2_2023
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Obec Hrabušice
1. August 2023
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dńa 30.9.2017
1088/2023
620,20 € Obec Hrabušice URBANDENT s.r.o., Slov. Nár. Pov. 259/3, 05313 Letanovce
26. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302091CYD8-91-108
1018/2023
62 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Hrabušice
17. Júl 2023
Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov
1063/2023
0,00 € Obec Hrabušice SONET Slovakia s.r.o.
6. Júl 2023
Zmluva o nájme
812/2023
182,00 € LeMindent s.r.o., zast. Bc. Lenka Demočková - konateľ Obec Hrabušice
22. Jún 2023
Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie
975_2023
24 800,00 € Archgrup s.r.o. Obec Hrabušice
15. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hrabušice v roku 2023
930/2023
2 000,00 € Obec Hrabušice Klub ZKS (Združenie kresťanských seniorov Slovenska) č. klubu 8-11
8. Jún 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000828307P
907/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Hrabušice
29. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Záručnej listine č. 4239/CC/21 - BG1
838/2023
431 600,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 4256/8, 81104 Bratislava-Staré Mesto
29. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Záručnej listine č. 439/CC/21-BG2
837/2023
32 580,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 4256/8, 81104 Bratislava-Staré Mesto
25. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 800/402/2021
809/2023
32 580,00 € Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 4256/8, 81104 Bratislava-Staré Mesto Obec Hrabušice
25. Máj 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o úvere č. 800/401/2021
810/2023
431 600,00 € Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 4256/8, 81104 Bratislava-Staré Mesto Obec Hrabušice
23. Máj 2023
Dodatok č. 23/44/054/784-1 k dohode č. 23/44/054/784 zo dňa 24.4.2023
806/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych, vecí a rodiny, Odborárov 53, 052 70 Spišská Nová Ves Obec Hrabušice
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 22/2023/ZoNFP
792/2023
6 000,00 € INSUCCOR s.r.o. Obec Hrabušice
17. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
766/2023
0,00 € Obec Hrabušice Anton Grigliak, Eva Grigliaková
16. Máj 2023
Nájomná zmluva
530/2023
10 000,00 € Obec Hrabušice Autocamping Podlesok s.r.o., Podlesok 573/33, 05315 Hrabušice
3. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
682/2023
0,00 € MK hlas, s.r.o. Obec Hrabušice