Centrálny register zmlúv

Obec Mlynky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov zo dňa 12. 06. 2023
10/2024
0,00 € Marcel Putnocký Obec Mlynky
22. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
9/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Mlynky
21. Marec 2024
Dohoda č. 24/44/054/16
8/2024
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Mlynky
19. Marec 2024
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ARK9
7/2024
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Mlynky
19. Marec 2024
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ARW4
6/2024
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Mlynky
19. Február 2024
Dodatok 2/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
5/2024
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Mlynky
16. Február 2024
Dohoda č. 24/44/010/9
4/2024
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Mlynky
25. Január 2024
Zmluva o pripojení
3/2024
0,00 € free-zona s.r.o. Obec Mlynky
3. Január 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
1/2024
0,00 € SIMBA reality, s.r.o. Obec Mlynky
3. Január 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
2/2024
0,00 € SIMBA reality, s.r.o. Obec Mlynky
27. December 2023
Zmluva o nájme pozemku
73/2023
0,00 € Róbert Mol Obec Mlynky
19. December 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme obecného bytu zo dňa 21. 11 2016
67/2023
0,00 € Jana Oravcová Obec Mlynky
19. December 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme obecného bytu zo dňa 21. 11 2016
66/2023
0,00 € Darina Slivenská Obec Mlynky
19. December 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
72/2023
0,00 € Alexander Ružbašan Obec Mlynky
19. December 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
70/2023
0,00 € Ján Neuschl Obec Mlynky
19. December 2023
Dodatok č. 15 k Zmluve o nájme obecného bytu zo dňa 18. 12 2002
68/2023
0,00 € Ing. Jozef Černický, Janka Černická Obec Mlynky
14. December 2023
Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci
65/2023
0,00 € Bc. Radoslav Lapšanský Obec Mlynky
1. December 2023
Zmluva o vykonávaní služieb zimnej údržby komunikácií
64/2023
0,00 € BOJSO TRANS s.r.o. Obec Mlynky
1. December 2023
Zmluva o vykonávaní služieb zimnej údržby komunikácií
63/2023
0,00 € Karol Málik Obec Mlynky
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmove vzdelávanie deti a mládeže
62/2023
0,00 € Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves Obec Mlynky