Centrálny register zmlúv

Obec Mlynky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu ,, Prax pre mladých“
17/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Mlynky
22. Marec 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo
15/2023
0,00 € SIMON stav, s.r.o. Obec Mlynky
22. Marec 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 18. 10. 2019
14/2023
0,00 € SIMON stav, s.r.o. Obec Mlynky
22. Marec 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 26. 06. 2020
13/2023
0,00 € SIMON stav, s.r.o. Obec Mlynky
22. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 26. 06. 2020
12/2023
0,00 € SIMON stav, s.r.o. Obec Mlynky
8. Marec 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
11/2023
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Mlynky
24. Február 2023
Zmluva o nájme
10/2023
0,00 € free-zona s.r.o. Obec Mlynky
24. Február 2023
Zmluva o pripojení
9/2023
0,00 € free-zona s.r.o. Obec Mlynky
21. Február 2023
Zmluva o balíkovom účte
8/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Mlynky
17. Február 2023
Príloha č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
7/2023
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Mlynky
13. Február 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nehnuteľnosti
6/2023
0,00 € AMBULANCIA 01, s. r. o. Obec Mlynky
17. Január 2023
Zmluva – Inovácia úveru
5/2023
0,00 € PRIMA BANKA a.s. v skratke PKB, a.s. Obec Mlynky
16. Január 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
4/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obec Mlynky
16. Január 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
3/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obec Mlynky
13. Január 2023
Zmluva o vykonávaní zimnej údržby komunikácií
2/2023
0,00 € Transtav s.r.o. Obec Mlynky
11. Január 2023
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na ubytovanie vodičov spoločnosti eurobus, a.s.
1/2023
0,00 € Obec Hnilec Obec Mlynky
28. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
47/2022
0,00 € Spišská katolícka charita Obec Mlynky
23. December 2022
Zmluva o vykonávaní zimnej údržby komunikácií
45/2022
0,00 € Jozef Seko Obec Mlynky
23. December 2022
Zmluva o vykonávaní služieb zimnej údržby komunikácií
46/2022
0,00 € Filip Putnocký Obec Mlynky
22. December 2022
Kúpna zmluva
44/2022
0,00 € Dominika Liptáková rod. Lukácsová, Ferenc Kovics, Obec Mlynky