Centrálny register zmlúv

Obec Mlynky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme obecného bytu zo dňa 21. 11 2016
67/2023
0,00 € Jana Oravcová Obec Mlynky
19. December 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme obecného bytu zo dňa 21. 11 2016
66/2023
0,00 € Darina Slivenská Obec Mlynky
19. December 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
72/2023
0,00 € Alexander Ružbašan Obec Mlynky
19. December 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
70/2023
0,00 € Ján Neuschl Obec Mlynky
19. December 2023
Dodatok č. 15 k Zmluve o nájme obecného bytu zo dňa 18. 12 2002
68/2023
0,00 € Ing. Jozef Černický, Janka Černická Obec Mlynky
14. December 2023
Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci
65/2023
0,00 € Bc. Radoslav Lapšanský Obec Mlynky
1. December 2023
Zmluva o vykonávaní služieb zimnej údržby komunikácií
64/2023
0,00 € BOJSO TRANS s.r.o. Obec Mlynky
1. December 2023
Zmluva o vykonávaní služieb zimnej údržby komunikácií
63/2023
0,00 € Karol Málik Obec Mlynky
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmove vzdelávanie deti a mládeže
62/2023
0,00 € Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves Obec Mlynky
16. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
61/2023
0,00 € encare, s.r.o. Obec Mlynky
13. November 2023
Kúpna zmluva
60/2023
0,00 € Ivan Korpalla, Danka Korpallová Obec Mlynky
7. November 2023
Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
59/2023
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Mlynky
6. November 2023
Zmluva o vykonávaní služieb zimnej údržby komunikácií
58
0,00 € Filip Putnocký Obec Mlynky
25. Október 2023
Kúpna zmluva
57
0,00 € SIMBA reality, s.r.o. Obec Mlynky
24. Október 2023
Zmluva o nájme pozemku
56/2023
0,00 € Marta Murzová Obec Mlynky
20. Október 2023
Zmluva o pripojení
55
0,00 € free-zona s.r.o. Obec Mlynky
20. Október 2023
Zmluva o pripojení
54
0,00 € free-zona s.r.o. Obec Mlynky
20. Október 2023
Zmluva o pripojení
53
0,00 € free-zona s.r.o. Obec Mlynky
13. Október 2023
Zmluva o pripojení
52/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Mlynky
13. Október 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
51/2023
0,00 € Dom seniorov Rejdová, n.o. Obec Mlynky