Centrálny register zmlúv

Obec Mlynky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
Zmluva o Balíkovom účte
36/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Mlynky
6. December 2022
Zmluva o bežnom účte
37/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Mlynky
6. December 2022
Zmluva o Elektronickej službe Business24
35/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Mlynky
26. Október 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0392
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Mlynky
24. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.10.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.10.2019
0,00 € SIMON stav, s. r. o. Obec Mlynky
31. August 2022
Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci
8/2022-4
510,00 € Obec Mlynky Filip Putnocký
24. August 2022
Zmluva o poskytovaní servisných, podporných a súvisiacich služieb pre SMART webové sídlo
8/2022-3
0,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Mlynky
17. August 2022
Zmluva o vytvorení SMART webového sídla, SMART mobilnej aplikácie pre inteligentné telefóny a SMART systému na hromadné rozposielanie SMS správ, e-mailov a upozornení do aplikácií a poskytovaní súvisiacich služieb
8/2022
Doplnená
4 150,00 € Alphabet group s.r.o. Obec Mlynky
17. August 2022
Zmluva o poskytovaní servisných služieb, údržby a technickej podpory pre SMART mobilnú aplikáciu pre inteligentné telefóny
8/2022-1
0,00 € Alphabet group s.r.o. Obec Mlynky
17. August 2022
Zmluva o poskytovaní servisných služieb, údržby a technickej podpory pre SMART systému na hromadné rozposielanie SMS správ, e-mailov a upozornení do aplikácie
8/2022-2
0,00 € Alphabet group s.r.o. Obec Mlynky
8. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
DS/0372/2022
3 381,71 € Košický samosprávny kraj Obec Mlynky
8. August 2022
Zmluva o vykonaní auditu
2022
2 400,00 € GemerAudit, spol. s r.o. Obec Mlynky
8. August 2022
Zmluva o bežnom účte
2022
0,00 € Prima banka Slovensko a. s. Obec Mlynky