Centrálny register zmlúv

Obec Mlynky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2023
Zmluva o nájme
10/2023
0,00 € free-zona s.r.o. Obec Mlynky
24. Február 2023
Zmluva o pripojení
9/2023
0,00 € free-zona s.r.o. Obec Mlynky
21. Február 2023
Zmluva o balíkovom účte
8/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Mlynky
17. Február 2023
Príloha č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
7/2023
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Mlynky
13. Február 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nehnuteľnosti
6/2023
0,00 € AMBULANCIA 01, s. r. o. Obec Mlynky
17. Január 2023
Zmluva – Inovácia úveru
5/2023
0,00 € PRIMA BANKA a.s. v skratke PKB, a.s. Obec Mlynky
16. Január 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
4/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obec Mlynky
16. Január 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
3/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obec Mlynky
13. Január 2023
Zmluva o vykonávaní zimnej údržby komunikácií
2/2023
0,00 € Transtav s.r.o. Obec Mlynky
11. Január 2023
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na ubytovanie vodičov spoločnosti eurobus, a.s.
1/2023
0,00 € Obec Hnilec Obec Mlynky
28. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
47/2022
0,00 € Spišská katolícka charita Obec Mlynky
23. December 2022
Zmluva o vykonávaní zimnej údržby komunikácií
45/2022
0,00 € Jozef Seko Obec Mlynky
23. December 2022
Zmluva o vykonávaní služieb zimnej údržby komunikácií
46/2022
0,00 € Filip Putnocký Obec Mlynky
22. December 2022
Kúpna zmluva
44/2022
0,00 € Dominika Liptáková rod. Lukácsová, Ferenc Kovics, Obec Mlynky
22. December 2022
Kúpna zmluva
43/2022
0,00 € Dominika Liptáková rod. Lukácsová, Ferenc Kovics Obec Mlynky
19. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
42/2022
0,00 € encare, s.r.o. Obec Mlynky
14. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centier voľného času zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dobšiná.
41/2022
0,00 € Mesto Dobšiná Obec Mlynky
8. December 2022
Dohoda č. 22/44/012/56
40/2022
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Mlynky
8. December 2022
Dohoda č. 22/44/010/41
39/2022
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Mlynky
7. December 2022
Dodatok č. 8 k zmluve o stavebnom diele č. 22/2001
38/2022
0,00 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Obec Mlynky