Centrálny register zmlúv

Obec Mlynky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2023
Zmluva o nájme Lyžiarskeho strediska Mlynky - Gugel
30/2023
0,00 € NALA reality s.r.o. Obec Mlynky
12. Jún 2023
Zmluva o nájme pozemkov
29/2023
0,00 € Marcel Putnocký Obec Mlynky
9. Jún 2023
Rámcová zmluva o správe registratúry
28/2023
0,00 € Archivovanie SK, s.r.o. Obec Mlynky
9. Jún 2023
Licenčná zmluva
27/2023
0,00 € Archivovanie SK, s.r.o. Obec Mlynky
7. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
26/2023
0,00 € Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. Obec Mlynky
19. Máj 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
25/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Mlynky
16. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb (implementácii a podpore softveru)
24/2023
0,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Mlynky
15. Máj 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o prenájme lyžiarskeho strediska zo dňa 11. 10. 2016
23/2023
0,00 € Rastislav Mašlonka Obec Mlynky
9. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 2023-004
22/2023
0,00 € Ing. Ján Šperka Obec Mlynky
27. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci č. 2023-004
21/2023
0,00 € Ing. Ján Šperka Obec Mlynky
24. Apríl 2023
Nájomná zmluva
20/2023
0,00 € Slovenská autobusová doprava Košická dopravná spoločnosť, akciová spoločnosť Obec Mlynky
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Mlynky v roku 2023
16/2023
0,00 € Obecný športový klub Mlynky Obec Mlynky
20. Apríl 2023
Kúpna zmluva
19/2023
0,00 € Rudolf Ivan Obec Mlynky
6. Apríl 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
18/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Mlynky
29. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu ,, Prax pre mladých“
17/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Mlynky
22. Marec 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo
15/2023
0,00 € SIMON stav, s.r.o. Obec Mlynky
22. Marec 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 18. 10. 2019
14/2023
0,00 € SIMON stav, s.r.o. Obec Mlynky
22. Marec 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 26. 06. 2020
13/2023
0,00 € SIMON stav, s.r.o. Obec Mlynky
22. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 26. 06. 2020
12/2023
0,00 € SIMON stav, s.r.o. Obec Mlynky
8. Marec 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
11/2023
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Mlynky