Centrálny register zmlúv

Obec Mlynky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2023
Zmluva o pripojení
54
0,00 € free-zona s.r.o. Obec Mlynky
20. Október 2023
Zmluva o pripojení
53
0,00 € free-zona s.r.o. Obec Mlynky
13. Október 2023
Zmluva o pripojení
52/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Mlynky
13. Október 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
51/2023
0,00 € Dom seniorov Rejdová, n.o. Obec Mlynky
12. Október 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
50/2023
0,00 € Spišská katolícka charita Obec Mlynky
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
49/2023
0,00 € Košický samosprávny kraj Obec Mlynky
27. September 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) a služby požiarnej ochrany (PO)
47/2023
0,00 € Milan Pamula Obec Mlynky
27. September 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely archivácie
48/2023
0,00 € Archivovanie SK s.r.o. Obec Mlynky
22. September 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
46/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Mlynky
21. September 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií
45/2023
0,00 € Danka Tkáčová, DM - servis Obec Mlynky
20. September 2023
Kúpna zmluva
40/2023
0,00 € SIMBA reality, s.r.o. Obec Mlynky
20. September 2023
Zmluva o nájme
44/2023
0,00 € fz telecom s.r.o. Obec Mlynky
20. September 2023
Zmluva o pripojení
43/2023
0,00 € fz telecom s.r.o. Obec Mlynky
20. September 2023
Zmluva o pripojení
41/2023
0,00 € fz telecom s.r.o. Obec Mlynky
20. September 2023
Zmluva o nájme
42/2023
0,00 € fz telecom s.r.o. Obec Mlynky
14. September 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti virtuálneho úložiska
39/2023
0,00 € MK hlas, s. r. o. Obec Mlynky
13. September 2023
Kúpna zmluva
38ú2023
0,00 € SANDENT s.r.o. Obec Mlynky
6. September 2023
Dodatok k zmluve o nájme lyžiarskeho strediska Mlynky - Gugel zo dňa 19. 06. 2023
37/2023
0,00 € NALA reality s.r.o. Obec Mlynky
4. September 2023
Zmluva o poskytnutí technickej služby
36/2023
0,00 € MPline s.r.o. Obec Mlynky
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
35/2023
0,00 € Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Obec Mlynky