Centrálny register zmlúv

Obec Mlynky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2024
Zmluva č. 108/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Mlynky
23/2024
0,00 € Edita Vojtová Obec Mlynky
10. Jún 2024
Zmluva č. 146/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Mlynky
22/2024
0,00 € Obec Mlynky Vlasta Leskovianská
4. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
21/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Mlynky
31. Máj 2024
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a poskytnutie licencie
20/2024
0,00 € Ján Jakubčin Obec Mlynky
30. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
19/2024
0,00 € Dom seniorov Rejdová, n.o. Obec Mlynky
30. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
18/2024
0,00 € Spišská katolícka charita Obec Mlynky
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Mlynky
17/2024
0,00 € Obec Mlynky Obecný športový klub Mlynky
20. Máj 2024
Dodatok 3/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
16/2024
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Mlynky
15. Máj 2024
Dodatok č. 16 k zmluve o nájme obecného bytu zo dňa 18. 12. 2002
15/2024
0,00 € Obec Mlynky Janka Černická
25. Apríl 2024
Zmluva č. 145/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Mlynky
13/2024
0,00 € Obec Mlynky Oľga Rozumová
25. Apríl 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č. 1
14/2024
0,00 € MK hlas, s. r. o. Obec Mlynky
23. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemkov zo dňa 12. 06. 2023
12/2024
0,00 € Marcel Putnocký Obec Mlynky
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemku
11/2024
0,00 € Tomáš Kupčo, MUDr. Gabriela Kupčová, Mgr. Dávid Kupčo Obec Mlynky
27. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov zo dňa 12. 06. 2023
10/2024
0,00 € Marcel Putnocký Obec Mlynky
22. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
9/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Mlynky
21. Marec 2024
Dohoda č. 24/44/054/16
8/2024
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Mlynky
19. Marec 2024
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ARK9
7/2024
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Mlynky
19. Marec 2024
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ARW4
6/2024
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Mlynky
19. Február 2024
Dodatok 2/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
5/2024
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Mlynky
16. Február 2024
Dohoda č. 24/44/010/9
4/2024
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Mlynky