Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 321/2022
321/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Mihaliková Valéria
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 322/2022
322/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Tomčík Ľubomír
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 323/2022
323/2022
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Balogová Marta
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 324/2022
324/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Balogová Marta
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 325/2022
325/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Kaľavská Marta
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 327/2022
327/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Pacovská Kristína
22. December 2022
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu
26/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy OZ Dychová hudba Vlašanka
9. December 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
25/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná umelecká škola
9. December 2022
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. E4505 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 28.11.2022
122/2022
0,00 € Environmentálny fond Mesto Spišské Vlachy
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 265/2022
265/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Goliášová Margita
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 275/2022
275/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Ferenčák Rastislav
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 285/2022
285/2022
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Vanacký Ján
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 286/2022
286/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Tkáč Ján
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 287/2022
287/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Tkáč Ján
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 288/2022
288/2022
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Popovič Anton
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 289/2022
289/2022
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Popovič Anton
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 290/2022
290/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Rudolf Tomajko
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 291/2022
291/2022
14,00 € Mesto Spišské Vlachy Rybárová Jarmila
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 292/2022
292/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Uhrin Emil
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 293/2022
293/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Uhrin Emil