Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 294/2022
294/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Dluhošová Mária
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 295/2022
295/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Sminčáková Elena
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 296/2022
296/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Sminčáková Elena
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 297/2022
297/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Pastorková Magdaléna
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 298/2022
298/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Pastorková Magdaléna
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 299/2022
299/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Popovič Jozef
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 300/2022
300/2022
50,00 € Mesto Spišské Vlachy Zahuranec Stanislav
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 301/2022
301/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Melega Ján
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 302/2022
302/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Sajbertová Iveta
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 303/2022
303/2022
50,00 € Mesto Spišské Vlachy Uličná Emília
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 304/2022
304/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Spišská Katolícka Charita
30. November 2022
Zmluva č. E4505 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
121/2022
126 256,00 € Environmentálny fond Mesto Spišské Vlachy
29. November 2022
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
118/2022
0,00 € Mesto Spišské Vlachy eRVe, s.r.o.
28. November 2022
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
117/2022
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Denisa Jánošiková, Vanesa Jánošiková
25. November 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-KE-VO-302/2022
116/2022
45 445,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Spišské Vlachy
25. November 2022
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
24/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy
16. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 280/2022
280/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Bečker Pavol
16. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 281/2022
281/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Martin Kapsz Cmorejová
16. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 282/2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 282/2022
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Zavadský Peter
16. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 283/2022
283/2022
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Zavadský Peter