Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/335/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ing. Silvia Čermáková
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/341/2024
0,00 € Mesto Trebišov Mgr. Peter Ferko
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/340/2024
0,00 € Mesto Trebišov Barbora Sabolová
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/339/2024
0,00 € Mesto Trebišov Milan Gura
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/342/2024
0,00 € Mesto Trebišov Dušan Mihalčík
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/343/2024
0,00 € Mesto Trebišov Alica Makuňová
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/344/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ivan Balog
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/345/2024
0,00 € Mesto Trebišov Alena Kovalíková
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/348/2024
0,00 € Mesto Trebišov Daniela Tereščáková
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/347/2024
0,00 € Mesto Trebišov Rudolf Uhrin
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/346/2024
0,00 € Mesto Trebišov Žaneta Tancošová
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/349/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ján Iľko
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/350/2024
0,00 € Mesto Trebišov Tomáš Janošík
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/351/2024
0,00 € Mesto Trebišov Marián Lisý
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/352/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ján Iľko
30. Marec 2024
Dodatok č. 15 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 61/2020 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 25.08.2020, v znení Dodatku č. 14 zo dňa 18.12.2023
CRZ/315/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jana Smoleňáková
30. Marec 2024
Dodatok č. 19 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 55/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 20.11.2019, v znení Dodatku č. 18 zo dňa 27.02.2024
CRZ/316/2024
0,00 € Mesto Trebišov Milan Domaracký
30. Marec 2024
Dodatok č. 27 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 31/2017 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 30.08.2017, v znení Dodatku č. 26 zo dňa 18.12.2023
CRZ/317/2024
0,00 € Mesto Trebišov Viera Hvozdíková
30. Marec 2024
Dodatok č. 33 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 56/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 20.11.2019, v znení Dodatku č. 32 zo dňa 27.02.2024
CRZ/318/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jozef Groško
30. Marec 2024
Dodatok č. 53 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 44/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov zo dňa 23.01.2019, v znení Dodatku č. 52 zo dňa 27.02.2024
CRZ/319/2024
0,00 € Mesto Trebišov Miroslav Ostrožovič