Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí FPP na rok 2024 - Tenenet.
MAGDG2400009
25 312,50 € TENENET o.z. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Február 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb výsadby a starostlivosti o dreviny v extraviláne Sysľovské polia_2
MAGTS2400001
334 476,05 € Falcon Intl. s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí FPP na rok 2024 pre organizáciu Doma u Kapucínov, n.o.
MAGDG2400010
17 051,10 € Doma u Kapucínov, n.o. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Február 2024
PS_Šustekova_Sosnova
MAGTS2400032
27 540,00 € OFFICE110 architekti s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Február 2024
Predmetom kúpnej zmluvy predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, registra „C" KN, parc. č. 15552/25, 31, 82, 83, 84.
048801202400
5 641,83 € Tvrdoň Ján, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634161921012
850,09 € Minčáková Iveta, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634160123014
225,46 € Iľanovský Tomáš, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634161321012
850,09 € Domček Michal, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634162121012
410,15 € Varga Július Hlavné mesto SR Bratislava
21. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634082020012
260,13 € Major Ladislav Hlavné mesto SR Bratislava
21. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028624163722012
1,71 € Drobná Jana Hlavné mesto SR Bratislava
21. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634160423012
231,77 € Pospíšilová Jana Hlavné mesto SR Bratislava
21. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634160323012
305,14 € HORVÁTHOVÁ Jana Hlavné mesto SR Bratislava
21. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634159922012
342,97 € Kurdelová Margita,Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634166222011
392,20 € Tomašovič Patrik Hlavné mesto SR Bratislava
21. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634166323012
413,54 € Šulavík Ján Hlavné mesto SR Bratislava
21. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634116820011
709,41 € Jurčová Stella,Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634116620011
835,15 € Kmeťová Barbora Hlavné mesto SR Bratislava
21. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634115621012
741,08 € Kováčiková Lucia Hlavné mesto SR Bratislava
21. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028624164223012
2,10 € Šišuláková Marta Hlavné mesto SR Bratislava