Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634155623012
459,95 € Machalová Alexandra, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
16. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634156523012
837,77 € Greksáková Olga, doc., RNDr. Hlavné mesto SR Bratislava
16. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028624156623012
2,28 € Zaťková Viera,RNDr. Hlavné mesto SR Bratislava
16. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634156323012
828,37 € Kohoutek Andrej Hlavné mesto SR Bratislava
16. Február 2024
Dodatok č. 08 83 0310 17 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0310 17 00, predmetom ktorej je pozemok registra „C“ parc. č. 1240/74 vo výmere 19 m2, k.ú. Ružinov (Čmelíkova ul.)
088303101701
0,00 € Vojsová Sylvia, Ing Hlavné mesto SR Bratislava
16. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028614114620011
337,05 € Polčič Ondrej Hlavné mesto SR Bratislava
16. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634116720011
253,01 € Timárová Silvia, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
16. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634116220011
820,63 € Ondrášová Andrea, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
16. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028624158923012
1,01 € Barčáková Marta Hlavné mesto SR Bratislava
16. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634081520012
259,08 € Božoňová Ingrid, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
16. Február 2024
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0367 20 00, predmetom ktorej je pozemok registra „C“ parc. č. 21965/16, vo výmere 18 m2, ktorý je zapísaný na LV č.1 (Kukučínova ul.)
088303672001
0,00 € Koželuh Roman Hlavné mesto SR Bratislava
16. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028624159822012
1,59 € Harbulová Hilda, JUDr. Hlavné mesto SR Bratislava
16. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634159023014
331,10 € Múcsková Alžbeta Hlavné mesto SR Bratislava
16. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634116020011
717,78 € Sršňová Zuzana, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
16. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634123120014
499,20 € Kanka Radovan Hlavné mesto SR Bratislava
16. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634165920012
259,85 € Kanková Michaela Hlavné mesto SR Bratislava
16. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634127720012
505,09 € Vysloužil Roman Hlavné mesto SR Bratislava
16. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634115521012
750,07 € Fábry Marek,Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
16. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634115721012
930,63 € Kloss Martin Hlavné mesto SR Bratislava
16. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634115821012
717,21 € Prágerová Petra, Mgr. Hlavné mesto SR Bratislava