Centrálny register zmlúv

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Marec 2023
Dodatok číslo 2/P/2023 k Dohode o usporiadaní nákladov za teplo, teplú úžitkovú vodu, o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
2023_D_013
1 215,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Anna Fodorová - MINI RUŽA
9. Marec 2023
Dodatok č.3 k nájomnej zmluve na dočasné užívanie pozemku číslo zo dňa 27.7.2010
2023_D_014
2 652,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE LUDOTO s.r.o.
8. Marec 2023
ZMLUVA O DODÁVKE, ODBERE A REFAKTURÁCII ČASTI ENERGIÍ č. 1/12-1998/2023
2023_Z_021
1 208,40 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Peter Reviľák
8. Marec 2023
ZMLUVA O DODÁVKE, ODBERE A REFAKTURÁCII ČASTI ENERGIÍ č. 1/1-2015/2023
2023_Z_022
3 579,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Jana Kalovčáková
8. Marec 2023
Dodatok číslo 11/P/2023 k zmluve č. 12/1998 o nájme nebytových priestorov
2023_D_004
760,99 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Peter Reviľák
8. Marec 2023
Dodatok číslo 3/P/2023 k zmluve č. 1/2015 o nájme nebytových priestorov
2023_D_005
1 970,95 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Jana Kalovčáková
8. Marec 2023
Dodatok číslo 3/P/2023 k Dohode o usporiadaní nákladov za teplo, teplú úžitkovú vodu
2023_D_006
648,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Andrea Šišková
8. Marec 2023
Dodatok číslo 12/P/2023 k zmluve č. 2/2003 o nájme nebytových priestorov
2023_D_008
7 453,56 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE ŠARIŠČAN s.r.o.
8. Marec 2023
Dodatok číslo l/P/2023 k Dohode o usporiadaní nákladov za teplo, teplú úžitkovú vodu, o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
2023_D_007
7 788,25 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Stanislav Jurač
8. Marec 2023
ZMLUVA O DODÁVKE, ODBERE A REFAKTURÁCII ČASTI ENERGIÍ č. 1/2-2003/2023
2023_Z_023
19 087,56 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE ŠARIŠČAN s.r.o.
8. Marec 2023
ZMLUVA O DODÁVKE, ODBERE A REFAKTURÁCII ČASTI ENERGIÍ č. 1/22-2011/2023
2023_Z_024
7 560,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE ŠARIŠČAN s.r.o.
8. Marec 2023
ZMLUVA O DODÁVKE, ODBERE A REFAKTURÁCII ČASTI ENERGIÍ č. 1/4-2005/2023
2023_Z_025
3 990,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE LAPEX s.r.o.
8. Marec 2023
ZMLUVA O DODÁVKE, ODBERE A REFAKTURÁCII ČASTI ENERGIÍ č. 1/7-1998/2023
2023_Z_026
2 032,80 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Ing. Ján Augustín OPTIKA
8. Marec 2023
Dodatok číslo 5/P/2023 k zmluve č. 3/2009 o nájme nebytových priestorov
2023_D_012
705,63 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Verona Sedlická V + V
8. Marec 2023
ZMLUVA O DODÁVKE, ODBERE A REFAKTURÁCII ČASTI ENERGIÍ č. 1/3-2009/2023
2023_Z_027
734,40 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Verona Sedlická V + V
8. Marec 2023
Dodatok č. 8/P/2023 k Zmluve o nájme nebytového priestoru číslo 7/1998
2023_D_011
1 102,31 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Ing. Ján Augustín OPTIKA
8. Marec 2023
Dodatok číslo 10/P/2023 k zmluve č. 4/2005 o nájme nebytových priestorov
2023_D_010
3 897,21 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE LAPEX s.r.o.
8. Marec 2023
Dodatok číslo 9/P/2023 k zmluve č. 22/2011/P o nájme nebytových priestorov
2023_D_009
3 914,59 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE ŠARIŠČAN s.r.o.
24. Február 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
2023_Z_020
100,00 € Mgr. Michaela Luxová MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
20. Február 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o stravovaní dôchodcov
2023_D_003
0,00 € Gastroservis MM, s.r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE