Centrálny register zmlúv

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 16/2023/P
2023_Z_068
100,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE ADIUTOR
21. September 2023
Zmluva o dielo č. 1/2023 A
2023_Z_066
1 800,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
20. September 2023
Nájomná zmluva číslo 1/2023/P o dočasnom užívaní pozemku
2023_Z_065
676,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Hoan Nguyen Duc
19. September 2023
Nájomná zmluva
2023_Z_062
0,00 € MPV Družstvo, družstvo MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
18. September 2023
Kúpna zmluva Europark č.1/2023
2023_Z_064
1 418,90 € Ing. Eva Marčáková , Bc. Gabriela Švecová, Martin Prešovský, MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
18. September 2023
Nájomná zmluva
2023_Z_063
0,00 € MPV Družstvo, družstvo MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
18. September 2023
Dohoda o urovnaní
2023_Z_061
70 000,00 € MPV Družstvo, družstvo MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
12. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-806442270019
2023_D_054
120,00 € Slovak Telekom, a.s. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
12. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-806442157842
2023_D_053
18,00 € Slovak Telekom, a.s. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
12. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 1- 806442082795
2023_D_052
120,00 € Slovak Telekom, a.s. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
12. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2023_D_051
120,00 € Slovak Telekom, a.s. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
12. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-806442457557
2023_D_050
120,00 € Slovak Telekom, a.s. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
30. August 2023
Nájomná zmluva č. 2023001841
2023_Z_060
1,00 € mesto Košice Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
22. August 2023
Zmluva o dielo č. 3/2023
2023_Z_059
16 423,89 € RENE izolácie KE, s.r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
17. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej častiKošice-Sídlisko Ťahanovce číslo 17/2023/P
2023_Z_058
100,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
15. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
2023_Z_057
3 000,00 € Košický samosprávny kraj MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
11. August 2023
Dodatok číslo 2/P/2023k Dohode o usporiadaní nákladov za teplo, teplú úžitkovú vodu, o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
2023_D_049
4 666,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE KESTÍNA, s.r.o.
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 25/2023/P
2023_Z_056
800,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 22/2023/P
2023_Z_055
400,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košice - sídlisko Ťahanovce
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 23/2023/P
2023_Z_054
200,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Karate klub UNION Košice, o. z.