Centrálny register zmlúv

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 25/2023/P
2023_Z_056
800,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 22/2023/P
2023_Z_055
400,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košice - sídlisko Ťahanovce
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 23/2023/P
2023_Z_054
200,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Karate klub UNION Košice, o. z.
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 24/2023/P
2023_Z_53
200,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Karate klub UNION Košice, o. z.
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 21/2023/P
2023_Z_052
100,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice - Ťahanovce
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 20/2023/P
2023_Z_051
1 000,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Združenie žien Slovenska
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 18/2023/P
2023_Z_050
100,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Športový klub NSŠ Delfín Košice
26. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej častiKošice-Sídlisko Ťahanovce číslo 19/2023/P
2023_z_049
300,00 € Old Boys Ťahanovce MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
17. Júl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU SPPOLOČNE PRE KOMUNITY č. 32052023
2023_Z_048
700,00 € Nadácia SPP Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
11. Júl 2023
Zmluva o grantovom účte
2023_Z_047
0,00 € Prima Banka Slovensko, a.s. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
10. Júl 2023
Zmluva o spolupráci č. 2023/0427/OT
2023_Z_046
0,00 € Mestské lesy Košice s.r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
28. Jún 2023
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti zmluvy číslo 9/2022/P o nájme na dočasné užívanie pozemku
2023_Z_045
0,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Hoan Nguyen Duc
27. Jún 2023
Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
2023_Z_044
0,00 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
13. Jún 2023
Darovacia zmluva
2023_Z_043
16,85 € LABAŠ s.r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
6. Jún 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o zabezpečení stravovania pre dôchodcov
2023_D_48
0,00 € Gastroservis MM, s.r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
31. Máj 2023
Dodatok č.6 k Zmluve o zabezpečení stravovania pre dôchodcov
2023_D_047
0,00 € Gastroservis MM, s.r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
24. Máj 2023
Poistná zmluva – úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
2023_Z_042
15,00 € Komunálna poisťovňa a.s. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
23. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia
2023_D_046
0,00 € Východoslovenská distribučná, s.r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
23. Máj 2023
ZMLUVA O DIELO zn.: dmw – 23/272 na dodávku a montáž bytových vodomerov na TÚV a SV
2023_Z_041
1 681,92 € TECHEM spol. s r.o MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
17. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 2/2023
2023_Z_040
28 680,00 € 3linea,, spol. s r.o. Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce