Centrálny register zmlúv

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2023
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti Zmluvy o nájme nehnuteľností – pozemkov číslo 11/2021/P a jej neskorších dodatkov
2023_Z_038
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
17. Máj 2023
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nehnuteľností – pozemkov číslo 11/2021/P
2023_D_045
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
17. Máj 2023
Zmluva o prevode nehnuteľnosti – stavby „ Parkovisko na Ázijskej triede“
2023_Z_039
0,01 € INMEDIA, spol. s r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
9. Máj 2023
DOHODA O ČIASTOČNEJ REFAKTURÁCII SLUŽBY OSVETLENIA č. 1/2023/Mončí potok
2023_Z_037
119,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia, o.j.z. 32 – 5 Sever
5. Máj 2023
Nájomná zmluva č. 2023000919
2023_Z_036
1,00 € Mesto Košice MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
4. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 1/2023 Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda
2023_Z_035
77 220,40 € css-stav s. r. o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
3. Máj 2023
Dodatok číslo 8/P/2023 (číslo nájomcu 0265/2023/CE) k zmluve č. 9/1998 o nájme nebytových priestorov
2023_D_044
0,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Slovenská sporiteľňa, a.s.
3. Máj 2023
Dodatok číslo 7/P/2023 (číslo nájomcu 0264/2023/CE) k zmluve č. 9/1998 o nájme nebytových priestorov
2023_D_43
4 072,76 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Slovenská sporiteľňa, a.s.
3. Máj 2023
ZMLUVA O DODÁVKE, ODBERE A REFAKTURÁCII ČASTI ENERGIÍ č. 1/9-1998/2023 (č. nájomcu: 0266/2023/CE)
2023_Z_034
5 726,60 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Slovenská sporiteľňa, a.s.
3. Máj 2023
Dodatok č.1 k Zmluve číslo 17/2018/P o nájme na dočasné užívanie pozemku
2023_D_042
4 030,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Ing. Tomáš Petráš
3. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2023_D_041
0,00 € Správa mestskej zelene v Košiciach MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
25. Apríl 2023
Dodatok č. 1/2023 k Licenčnej zmluve a Zmluve o poskytovaní služieb č.Z_21_0136 zo dňa 13.4.2021
2023_D_040
2 392,13 € DATALAN, a.s. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
24. Apríl 2023
Dodatok číslo 3/P/2023 k Dohode o usporiadaní nákladov za teplo, teplú úžitkovú vodu, o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
2023_D_039
11 811,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Rabeno, s.r.o.
19. Apríl 2023
Dodatok číslo 2/P/2023 k zmluve č. 10/2019/P o nájme športového areálu „Olympia“
2023_D_037
0,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE MAXIS TRADE s.r.o.
19. Apríl 2023
Dodatok číslo 5/P/2023 k zmluve č. 1/2010 o nájme nebytových priestorov
2023_D_038
0,00 € Milan PAČANSKÝ Kalithea MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
2023_Z_033
1 800,00 € Karpatská nadácia MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
17. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
2023_Z_032
30 287,90 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
13. Apríl 2023
Dodatok číslo 1/P/2023 k Dohode o usporiadaní nákladov za teplo, teplú úžitkovú vodu, o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
2023_D_036
3 645,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE ILS GROUP s.r.o.
11. Apríl 2023
Dodatok číslo 6/P/2023 k zmluve č. 3/2009 o nájme nebytových priestorov
2023_D_035_Sedlická
0,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Verona Sedlická V + V
5. Apríl 2023
Dodatok číslo 12/P/2023 k zmluve č. 12/1998 o nájme nebytových priestorov
2023_D_034_Reviľák
0,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Peter Reviľák