Centrálny register zmlúv

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2023
Dodatok číslo 13/P/2023 k zmluve č. 2/2003 o nájme nebytových priestorov
2023_D_033_Šariščan s.r.o.
0,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE ŠARIŠČAN s.r.o.
5. Apríl 2023
Dodatok číslo 10/P/2023 k zmluve č. 22/2011/P o nájme nebytových priestorov
2023_D_032_sariščan s.r.o.
0,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE ŠARIŠČAN s.r.o.
5. Apríl 2023
Dodatok číslo 10/P/2023 k zmluve č. 3/2005 o nájme nebytových priestorov
2023_D_031
0,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Ing. Agnesa Benasová
3. Apríl 2023
Dodatok číslo 1/P/2023 k Dohode o usporiadaní nákladov za teplo, teplú úžitkovú vodu, o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
2023_D_030
3 645,00 € ILS GROUP s.r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
31. Marec 2023
Dodatok číslo 4/P/2023 k zmluve č. 1/2015/P o nájme nebytových priestorov
2023_D_028
0,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Jana Kalovčáková
31. Marec 2023
Dodatok číslo 2/P/2023 k Dohode o usporiadaní nákladov za teplo, teplú úžitkovú vodu, o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
2023_D_029
4 614,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE GOLD a BÝVANIE, s.r.o.
29. Marec 2023
Dodatok číslo 11/P/2023 k zmluve č. 4/2005 o nájme nebytových priestorov
2023_D_027
0,00 € LAPEX s.r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
29. Marec 2023
Dodatok číslo 12/P/2023 k zmluve č. 11/1998 o nájme nebytových priestorov
2023_D_026
0,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE PROFIT CAR, spoločnosť s ručením obmedzeným
29. Marec 2023
Dodatok č. 9/P/2023 k Zmluve o nájme nebytového priestoru číslo 7/1998
2023_D_025
0,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Ing. Ján Augustín OPTIKA
29. Marec 2023
Dodatok číslo 16/P/2023 k zmluve č. 6/1998 o nájme nebytových priestorov
2023_D_024
0,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Igor Madár
23. Marec 2023
Dodatok číslo 2/P/2023 k Dohode o usporiadaní nákladov za teplo, teplú úžitkovú vodu, o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
2023_D_023
1 224,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE INBOX, s.r.o.
21. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 9/2022/P o nájme za dočasné užívanie pozemku
2023_D_022
676,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Hoan Nguyen Duc
15. Marec 2023
Dodatok číslo 1/P/2023 k zmluve č. 10/2019/P o nájme športového areálu „Olympia“
2023_D_021
2 307,05 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE MAXIS TRADE s.r.o.
14. Marec 2023
Dodatok číslo 3/P/2023 k Dohode o usporiadaní nákladov za teplo, teplú úžitkovú vodu, o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
2023_D_017
5 707,20 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Salon 212 s.r.o.
14. Marec 2023
Dodatok číslo 11/P/2023 k zmluve č. 11/1998 o nájme nebytových priestorov
2023_D_016
916,94 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE PROFIT CAR, spoločnosť s ručením obmedzeným
14. Marec 2023
ZMLUVA O DODÁVKE, ODBERE A REFAKTURÁCII ČASTI ENERGIÍ č. 1/11-1998/2023
2023_Z_029
1 176,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE PROFIT CAR, spoločnosť s ručením obmedzeným
14. Marec 2023
Dodatok číslo 5/P/2023 k zmluve č. 1/2010 o nájme nebytových priestorov
2023_D_020
1 116,03 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Milan PAČANSKÝ Kalithea
14. Marec 2023
Dodatok číslo 4/P/2023 k Dohode o usporiadaní nákladov za teplo, teplú úžitkovú vodu, o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
2023_D_019
7 226,00 € Igor Madár MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
14. Marec 2023
Dodatok číslo 15/P/2023 k zmluve č. 6/1998 o nájme nebytových priestorov
2023_D_018
3 551,98 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Igor Madár
14. Marec 2023
ZMLUVA O DODÁVKE, ODBERE A REFAKTURÁCII ČASTI ENERGIÍ č. 1/1-2010/2023
2023_Z_031
1 884,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Milan PAČANSKÝ Kalithea