Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Júl 2023
Zmluva o ubytovaní č.29/962/2023
Zmluva č. 123/2023/SOŠETt
118,80 € Haviar Adam Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
29. Júl 2023
Zmluva o ubytovaní č.29/962/2023
Zmluva č. 123/2023/SOŠETt
118,80 € Haviar Adam Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
29. Júl 2023
Dohoda o ukončení zmluvy č.17/962/2023
Zmluva č. 124/2023/SOŠETt
80,30 € Koštialik Patrik Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
29. Júl 2023
Dohoda o ukončení zmluvy č.17/962/2023
Zmluva č. 124/2023/SOŠETt
80,30 € Koštialik Patrik Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
24. Júl 2023
Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak
Zmluva č. 119/2023/SOŠETt
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
20. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.46/140/2023
Zmluva č. 118/2023/SOŠETt
1 843,30 € Living Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
19. Júl 2023
Odberový diagram na dodávku a odber tepla na rok 2024
Zmluva č. 117/2023/SOŠETt
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s., Závod Trnava Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
18. Júl 2023
Zmluva o spolupráci a Sprostredkovateľská zmluva o ochrane osobných údajov
Zmluva č. 116/2023/SOŠETt
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
13. Júl 2023
Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
Zmluva č. 115/2023/SOŠETt
0,00 € The Duke of Edinburgh s Internal Award Slovensko, o.z. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
10. Júl 2023
Zmluva o ubytovaní č. 28/962/2023
Zmluva č. 114/2023/SOŠETt
102,30 € Toma Falcons s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
4. Júl 2023
Zmluva o nájme č.42/140/2023
Zmluva č. 110/2023/SOŠETt
0,00 € O2 Networks, s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
4. Júl 2023
Zmluva o fakturácii nákladov za elektrickú energiu č. 43/140/2023
Zmluva č. 111/2023/SOŠETt
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
4. Júl 2023
Zmluva o prevádzke a údržbe energetických zariadení č.44/140/2023
Zmluva č. 112/2023/SOŠETt
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
4. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov a ostatných priestorov č.41/140/2023
Zmluva č. 113/2023/SOŠETt
0,00 € Slovak Telekom a.s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
28. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní č. 15/962/2023
Zmluva č. 90/2023/SOŠETt
50,00 € Štefík Jozef, Ing. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
28. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní č.17/962/2023
Zmluva č. 94/2023/SOŠETt
80,30 € Koštialik Patrik Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
28. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní č. 18/962/2023
Zmluva č. 95/2023/SOŠETt
82,50 € Čihák Michal Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
28. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní č. 19/962/2023
Zmluva č. 96/2023/SOŠETt
80,30 € Čičala Peter Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
28. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní č. 20/962/2023
Zmluva č. 97/2023/SOŠETt
82,50 € Bezeg Martin Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
28. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní č. 16/962/2023
Zmluva č. 93/2023/SOŠETt
82,50 € Paprnáková Simona Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1