Centrálny register zmlúv

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2024
Zmluva o servisnej činnosti č. 294/2023
3/2024
13 800,00 € EKO VÝŤAHY s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
17. Október 2023
Zmluva na rok 2024
53/2023
0,00 € SEKK spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
15. November 2023
Zmluva 2024
57/2023
0,00 € Peter Kuzmišin - ManaCon Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
27. December 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
61/2023
9 900,00 € JUDr. Gabriela Reichová Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
27. December 2023
Dodatok č. 36 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č, 73NSP1000217
Dodatok č. 36 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č, 73NSP1000217
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
15. December 2023
Dodatok č. 26 k zmluve poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 3008NSP2000117
Dodatok č. 26 k zmluve poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 3008NSP2000117
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
7. December 2023
Dodatok č. 30 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.09.2005
Dodatok č. 30 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.09.2005
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
5. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní transplantátov
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní transplantátov
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
1. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
60/2023
9 000,00 € GE HealthCare Slovensko, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
29. November 2023
Zmluva o dielo - PD - Inštalácia obnvoiteľných zdrojov pre urgentný príjem a centrálnu sterilizáciu
59/2023
21 300,00 € ARCHICO, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
15. November 2023
Zmluva o dielo č. 58/2023
58/2023
Doplnená
77 077,38 € TO-MY-STAV s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
10. November 2023
Dodatok č. 35 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73NSP1000217
Dodatok č. 35 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73NSP1000217
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
6. November 2023
Dodatok č. 11 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73ZSDD000212
Dodatok č. 11 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73ZSDD000212
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
6. November 2023
Zmluva č. 56/2023 o poskytovaní inforácií z monitorovania verejných informačných zdrojov
56/2023
1 380,00 € Slovakia Online s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
3. November 2023
Zmluva o prevzatí dlhu
55/2023
3 511,57 € Univerzitná nemocnica Martin Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
23. Október 2023
Zmluva o vykonávaní klického skúšania
54/2023
0,00 € Boehringer Ingelheim RCV GmbG & Co KG Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
12. Október 2023
Dohoda o odpustení dlhu č. 02/2023
52/2023
10 595 519,85 € Debitum, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
3. Október 2023
Kúpna zmluva č. 49/2023
49/2023
135 180,00 € Askin & Co., spol s r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
3. Október 2023
Kúpna zmluva č. 50/2023
50/2023
29 820,00 € Askin & Co., spol s r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
3. Október 2023
Kúpna zmluva č. 51/2023
51/2023
27 387,60 € ELMED, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach