Centrálny register zmlúv

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. August 2023
Zmluva o dielo č. 44/2023
44/2023
4 011,00 € Marián Bencúr Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
4. August 2023
Nájomná zmluva
42/2023
9 416,32 € NIMOTECH, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
4. August 2023
Zmluva č. 43/2023 o poskytovaní služieb prepravy bilogického materiálu
43/2023
38 000,00 € Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
20. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
SML/2023/00245
0,00 € Fresenius Kabi s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
20. Júl 2023
Zmluva o kontrolnej a servisnej činnosti
40/2023
10 915,20 € ANTES GM, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
26. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č, 03/2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 03/2023
2 227,68 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
28. Júl 2023
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve 2021-2022
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve
0,00 € Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb, základná odborová organizácia Nemocnica s poliklinikou Bojnice Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
26. Júl 2023
Dodatok č. 1 k dohode o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom aa o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu zo dňa 26.02.2020
Dodatok č. 1
0,00 € O2 Networks, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
26. Júl 2023
Zmluva o dielo
41/2023
22 000,00 € Statika Páleník, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
28. Jún 2023
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2023 číslo 327/2023.
327/2023
Doplnená
21 675,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
28. Jún 2023
Kúpna zmluva
37/2023
28 764,00 € EGAMED, spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
28. Jún 2023
BIOFLEX, s.r.o. - kúpna zmluva
38/2023
15 540,00 € BIOFLEX, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
26. Jún 2023
Dodatok č. 4 k zamestnávateľskej zmluve č.: 181205237
Dodatok č. 4 k zamestnávateľskej zmluve č.: 181205237
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
26. Jún 2023
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
35/2023
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
26. Jún 2023
Kúpna zmluva
36/2023
138 942,00 € Surgitech s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
22. Jún 2023
Kúpna zmluva
34/2023
2 646,00 € PROMOS s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
20. Jún 2023
Kúpna zmluva
30/2023
31 734,00 € TradeMedical, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
20. Jún 2023
Kúpna zmluva
31/2023
25 560,00 € Amirex, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
20. Jún 2023
Kúpna zmluva
32/2023
11 346,60 € TradeMedical, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
20. Jún 2023
Nájomná zmluva
33/2023
10 344,00 € NIMOTECH, s.r.o. - nájomná zmluva Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach